Californië B.V.

Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige, groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. Dat zijn belangrijke doelstellingen waarmee Californië slagvaardig de regio én de provincie Limburg op de kaart zet.

Private basis

Californië is het eerste Nederlandse ontwikkelingsbedrijf voor de glastuinbouw op private basis. Onze activiteiten zijn ondergebracht in de besloten vennootschap Grondexploitatiemaatschappij Californië B.V.
Private partijen zijn op deze manier medeverantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling.
Daardoor is een gezonde, zakelijke aanpak mogelijk.

Partners

Telers kunnen meeliften op verschillende initiatieven in de regio Venlo. Wij zien die initiatieven als partners. Deze partners leveren een belangrijke bijdrage aan de groei en innovatie binnen de regio. De partners zijn:

Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar liggen, vindt er een intensieve uitwisseling van kennis plaats. Bovendien is er samenwerking op tal van terreinen. Ondernemingen en kennisinstituten stimuleren elkaar in een netwerk en komen zo tot topprestaties.