Wegen- en rioleringsnetwerk overdragen aan gemeente

Publicatiedatum: 28-02-2013

Het onderhoud en beheer van een aantal wegen en het rioleringsnetwerk zullen voor de zomer van 2013 worden overgedragen aan de gemeente Horst aan de Maas. Daarmee krijgt de gemeente weer de volle verantwoording terug van Californië. “Californië heeft deze wegen en het rioleringsnetwerk aangelegd, maar nu zit onze taak erop”, zegt Harry Buijs, projectleider realisatie.

De wegen waar het om gaat zijn het Nieuwerf, de St. Jorisweg en de Vinkenpeelweg. “Het is een formaliteit en de overdracht gebeurt helemaal volgens afspraak. Bewoners zullen er dan ook niet zo veel van merken. Voor de overdracht hebben we er wel voor gezorgd dat het rioleringsnetwerk helemaal gereinigd is. We willen alle zaken netjes overdragen”, zegt Harry.

De collectieve voorzieningen zijn allemaal aangelegd met behulp van de gelden vanuit de Stidug-regeling (Stimuleringsregeling duurzame glastuinbouw). Deze subsidie is in 2003 toegekend. Recent heeft de overheid deze toekenning definitief gemaakt.
 

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018