Kees van Rooij: OntwiKKeling in plaats van VerANDERing

Voorafgaand aan het betreden van het podium door de de sprekers Frank Quix en Bart van den Belt, geeft Kees van Rooij een toelichting op de Tuinbouw Versnellingsagenda. Kees van Rooij toont zich een bevlogen spreker met affiniteit voor de branche.

Tuinbouw Versnellingsagenda

“Gisteren wees iemand mij op het verschil tussen verandering en ontwikkeling. In het woord verandering zit ander. In ontwikkeling zit ik. De essentie. Succes behaal je door je zelf te ontwikkelen. Kijk niet naar anderen, begin bij jezelf.”

Structurele versterking

“Doel van de versnellingsagenda is de sector in de regio structureel te versterken. De aanleiding is de Russische boycot. De provincie is de opdrachtgever, maar het initiatief voor verandering moet komen van de ondernemers. De overheid  faciliteert, reikt ideeën aan en structureert en coördineert de plannen. In onze aanpak staan zes versnellingslijnen centraal.”

Zes versnellingslijnen

Kees de Rooij benoemt de versnellingslijnen. Elke programmalijn heeft een eigen kartrekker. Een voorloper die sectorgenoten bindt en inspireert. Het totale programma bestaat uit verschillende lijnen. Een paar halen we hier naar voren. Als eerste het urgentieprogramma. Directe hulp aan de ondernemers. Daarnaast is het belangrijk dat meer ondernemerschap wordt getoond. Dat de keten sterker wordt en het vermogen tot innoveren groter wordt. Wezenlijke zaken waarbij de ondernemer zijn kracht moet tonen. Kracht maar ook de wil om samen te werken en te veranderen.

Oproep

Kees de Rooij roept de aanwezigen van het seminar op initiatieven aan te dragen. “De markt verandert en dat vraagt andere oplossingen. De klantvraag is leidend. Ontwikkel ideeën. Wij ontwikkelen programma’s en actielijnen. Ga het gesprek met ons aan, kaart zaken aan en bekijk het groot. Denk groot, denk samen en verander de sector in onze regio.”

  

Meer informatie over het seminar en de andere sprekers: