Bart van den Belt: Durf te vernieuwen

Idee + Actie = Resultaat

Bart van den Belt wil het vaste denkpatroon van de aanwezigen doorbreken. Bart legt het publiek een formule voor: I + A =R. Idee + Actie = Resultaat. “Actie is de succesfactor. Het brengt je idee tot leven. Innoveren begint met weten wat je wil. Het idee. Bedenk een idee en ga dan aan de slag. Klinkt makkelijk. Maar ik, u en wij allemaal zien dat vernieuwen niet vanzelf gaat. Wat houdt vernieuwing tegen? Je weet niet hoe, je hebt geen idee. Er is angst voor het nieuwe. Je weet niet waar te beginnen. Normale processen moet je doorbreken om tot vernieuwing te komen.”

Weet je wat je wil, dan lukt het je

Bart toont het filmpje ‘highfive rob’. “Ik wil laten zien dat wanneer je weet wat je wil, je het kunt realiseren.” Vervolgens daagt Bart de zaal uit. Bedenk in 3 minuten nieuwe ideeën. De deelnemers krijgen een aantal steekwoorden. De ideeëngenerator werkt. De uitkomst: groenteletters, courgette chips, regio juice.

Highfive Rob

Angst

“De markt is veranderd. Toch doen we hetzelfde. Maar wil je iets anders bereiken, moet je iets anders doen. Het is een proces van vallen en opstaan. Bij elke tegenslag neemt de angst toe. Van ‘dit moet beter’ gaat het naar ‘is dit wel de juiste keuze’. Angst is een slechte raadgever. Zeker als je wilt veranderen. Realiseer je dat winst zit in vernieuwing. We zijn geneigd te kijken naar wat fout gaat, maar het is beter aandacht te schenken aan wat mogelijk is. En bedenk er is meer mogelijk als je samenwerkt. Samen kun je meer.”

Zet de eerste stap

Veranderen begint met de bereidheid te kijken naar wat mogelijk is. Heb geloof, zie kansen en kom in actie. Je moet de eerste stap zetten. Een voorbeeld. Wat is het beste moment om een appelboom te planten? 10 jaar geleden. Het op één-na-beste moment is vandaag. Doen. Maar realiseer je dat de vernieuwing niet eeuwig duurt. De levensduur van een innovatie is steeds korter. Heb je een nieuw product? Breng het op de markt. Wacht op de reactie van de markt. Verbeter het vervolgens. Je werkt dan aan een verbeterde versie en neemt de wensen van de klant mee.”

Meer informatie over het seminar: