Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten

Publicatiedatum: 10-07-2019

Op 3 september 2018 vond een beving plaats met een kracht van 1,7 op de schaal van Richter nabij geothermieproject CLG (tuinbouwgebied Californië). Sindsdien ligt het project stil. Staatstoezicht op de Mijnen heeft negatief gereageerd op het verzoek van CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten.
CLG is van mening dat op basis van een uitgevoerde Seismische Risico Analyse,  de winning veilig kan plaatsvinden. Deze analyse wordt daarom onder de aandacht van het ministerie van Economsche Zaken en Klimaat gebracht.

Recent heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) negatief gereageerd op het verzoek van CLG Geothermie BV (2e geothermieproject nabij Venlo in tuinbouwgebied Californie) om weer te mogen opstarten. Dit verzoek werd door CLG gedaan naar aanleiding van de uitkomsten van diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een beving met een kracht van 1,7 op de schaal van Richter in de nabijheid van het geothermieproject op 3 september 2018. SodM geeft aan dat operator CLG het maximale heeft gepresteerd met de beschikbare data, maar stelt ook dat zij vanuit wetenschappelijk oogpunt niet voldoende feiten beschikbaar heeft over de ondergrond om een positieve beslissing te nemen.

SodM verwijst door naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar op dit moment voor alle geothermieprojecten in Nederland de ingediende winningsplannen worden beoordeeld die gemaakt moeten worden naar aanleiding van de reeds verleende winningsvergunningen. CLG vertrouwt op een positief besluit op dit ingediende winningsplan, waardoor de winning van geothermie in glastuinbouwgebied Californie alsnog mogelijk wordt gemaakt.

CLG Geothermie BV is van mening dat de winning veilig kan plaatsvinden en heeft dit beargumenteerd in een zogenaamde Seismische Risico Analyse (SRA). Deze is uitgevoerd door het bureau Q-con die gespecialiseerd is in dit vakgebied. CLG zal de komende tijd dan ook inzetten op het onder de aandacht brengen van deze SRA bij het minsterie van Economische Zaken en Klimaat.  

CLG Geothermie
info@californie.nu
077-4779577

Voor meer informatie:

 

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Bestemmingsplan Californië 2 | 05-06-2018