Kansen om ons rendement te vergroten

Blog Peter Smulders

Er gaat bijna geen gesprek met tuinbouwondernemers voorbij zonder dat er wordt gesproken over markt en marktontwikkelingen? Wat is de juiste strategie? Bulk? Specialties? En in het geval van specialties: Wát? En hoe? En kan ik dat alleen? Of zoek ik samenwerking? Enne.....niet onbelangrijk: wordt al die inspanning betaald?

Afgelopen weken heb ik in dit kader een tweetal heldere standpunten gehoord die ik u niet wil onthouden.

Allereerst was er een interessante lezing van Jorrit Dekkers, sectormanager bij Rabobank Nederland, tijdens een bijeenkomst over (Led-)belichting. Hij liet in een globaal grafiekje zien wat het gemiddelde rendement is geweest van glastuinbouwondernemingen die óf voor de "bulk" produceerden óf zich hadden toegelegd op speciale concepten. Denk daarbij aan bijzondere producten of productvarianten. Of unieke verpakkingsconcepten.
Sinds 2008 was het rendement van de bedrijven die waren gespecialiseerd, globaal genomen stabieler gebleven, maar ook op een hoger niveau dan de bedrijven die "bulk" produceerden.

Een week ná deze bijeenkomst waren we met de Tuinbouwondernemersclub Zuid Nederland te gast bij Mekkafood in Kaldenkirchen. Dit bedrijf produceert halal snacks, pasta's en pizza's. Traditioneel was hun productpakket gericht op een specifieke consumentengroep. Maar met hun unieke productgamma willen ze nu ook een positie verwerven bij grootwinkelbedrijven. En gaan daarbij de concurrentie aan met de gevestigde snackleveranciers. Gevraagd naar hun onderhandelingspositie met de retailbedrijven gaf salesmanager Frank Verhage aan dat zij in de positie zijn om "nee" te verkopen als de prijs te zeer onder druk wordt gezet. Die positie hebben ze zich verworven door unieke producten aan te bieden. Én door niet op één paard te wedden maar meerdere afzetmarkten te creëren die onderling inwisselbaar zijn.

Zijn bovenstaande overwegingen interessant om over na te denken in het kader van ons eigen tuinbouwproduct? Ik denk het wel!

Peter Smulders

 

Afbeelding: Indicatie van de invloed van “marktkracht” op het rendement (bron: Rabobank)