Het boorproces in beeld

De tweede aardwarmteboring in glastuinbouwgebied Californië is inmiddels succesvol afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van de ruimte voor de warmtewisselaars en de warmtewisselaars zelf. Tegelijkertijd wordt het warmtedistributienetwerk aangelegd, waarmee het warme water wordt getransporteerd naar de deelnemende tuinders.  

Een kijkje in de keuken van het indrukwekkende boorproces bij Van Lipzig Tuinderijen.