Frank van Lipzig: “Geothermie is óók positief voor het teeltresultaat”

Publicatiedatum: 04-04-2018

De tweede geothermiebron in het tuinbouwgebied Californië staat vóór het bedrijf van Frank van Lipzig. Frank is een van de initiatiefnemers, samen met Roland Gielen, de gebroeders Van Leeuwen van Sweet Lions BV en Californië BV. Binnenkort zal ook het nieuwe bedrijf van Thwan van Gennip gaan participeren. 

In 2017 is de bron operationeel geworden en wordt het water van ca 83 oC met een warmtedistributiesysteem naar de bedrijven getransporteerd. Lees hieronder de ervaringen van Frank.

“Sinds de herfst van 2017 verwarmen wij onze kassen grotendeels met inzet van geothermie. De inzet van deze warmtebron vergt een wat andere benadering dan we gewend waren met het verbranden van aardgas.

Zo goed mogelijk uitkoelen is super belangrijk

De uitkoeling van warm water uit de diepe ondergrond is een belangrijke drijver voor het rendement bij inzet van geothermie. Bij een gasgestookte installatie is het water enkel een transportmiddel om de vrijkomende warmte van het ketelhuis te transporteren naar de kas. Het uitgekoelde water komt terug om opnieuw verwarmd te worden. Bij geothermie verdwijnt het uitgekoelde water terug in de aarde. Iedere graad extra uitkoeling krijg je erbij zonder toevoeging van kosten. Dat is dus interessant. Om deze reden hebben we onze verwarmingsinstallatie kritisch bekeken om te zien waar we zonder of met minimale investering de retour kouder konden maken zonder dat dit ten koste gaat van het gewas. Met een kleine aanpassing op de verdeelstukken in de kas kunnen we nu het retourwater van het ene net bijmengen aan de aanvoerkant van het tweede net. 

Stabielere regeling buistemperaturen positief voor gewasgezondheid

Wellicht nóg belangrijker, is dat we onze buistemperaturen veel stabieler zijn gaan regelen. Een onrustige regeling van het verwarmingssysteem zorgt voor een onrustige retourtemperatuur en voor een lager rendement van beschikbare warmte. We hebben inmiddels ook de overtuiging dat een rustigere regeling een positieve invloed zal hebben op de gewasgezondheid en daarmee op de productie en kwaliteit. 

Er valt voor ons nog veel te leren en te verbeteren, maar geothermie is behalve op het gebied van duurzaamheid en stabiliteit van de kostprijs ook positief voor het teeltresultaat.”

 

 

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018