Californië breidt uit

Publicatiedatum: 13-06-2014

Voor glastuinbouwondernemers spelen een aantal aspecten bij hun productielocaties een rol. De productielocatie moet hen in staat stellen om tegen zo laag mogelijke kosten een kwalitatief uitstekend product te produceren en te verpakken. Voor die bedrijven, die een cruciale rol in de markt willen blijven spelen, zijn deze aspecten ook in de nabije toekomst essentieel. Californië wil die bedrijven de ruimte blijven bieden.

 

Om die reden wordt er deel van het gebied van Californië uitgebreid.Deze uitbreiding bestaat uit circa 70 hectare zeer efficiënt in te richten tuinbouwkavels en met een centrale ligging. Omdat de waterbassins buiten dit areaal liggen zijn, zijn de 70 hectare praktisch netto bebouwbaar. De grootte van de kavels kunnen varieren van zo'n 10 tot 40 hectare en de indeling van de kavels is flexibel.

Geothermie

Ook in dit deel van het gebied streeft Californië naar een aardwarmtevoorziening (geothermie), zodat álle percelen geleverd kunnen worden met aardwarmte. Door de centrale ligging en de mogelijkheid tot gebruik van geothermie, is een ondernemer op Californie klaar voor de toekomst. Momenteel wordt het bestemmingsplan voorbereid. In de loop van 2015 zal dit naar verwachting in werking treden.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018