Bestemmingsplan Californië 2

Publicatiedatum: 04-02-2019

De Limburgse glastuinbouw heeft behoefte aan uitbreidingsruimte. Ruimte waar bedrijven zich kunnen vestigen die door willen ontwikkelen en die dat niet kunnen op hun huidige locatie. 

Daarom is besloten het glastuinbouwgebied verder uit te breiden met nog eens ca 55 ha glastuinbouwkavel. Het ontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied wordt momenteel samen met de gemeente en de provincie voorbereid. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten die betrekking hebben op deze ontwikkeling. Denk daarbij aan de goede inpassing in het gebied en aandacht voor flora en fauna.
Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan dit voorjaar gepubliceerd.     

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Bestemmingsplan Californië 2 | 05-06-2018