Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.

Publicatiedatum: 04-02-2019

De bouwactiviteiten bij het bedrijf van Thwan van Gennip op kavel 1 (aan de St. Jorisweg) zijn in 2018 nog maar amper afgerond of nieuwe bouwactiviteiten werden weer opgestart. Dit keer in het noordelijke deel van tuinbouwgebied Californië.

Begin 2018 kwam, aan de Aartserfweg, een perceel beschikbaar dat voor de uitbreiding van Sweet Lions door Californië BV was verworven. Samen met een al eerder geleverd perceel, bood dit ruimte voor Sweet Lions om ca 5 ha glas toe te voegen aan hun bestaande bedrijf. De totale oppervlakte zou dan uitkomen op 13 ha.

Medio 2018 werd de ambitieuze planning op papier gezet. En die was erg krap. Het meest ideale moment om de tomatenplanten in de kas te planten is begin december. Maar, om de grond bouwrijp te maken moesten een boerderij en twee stallen gesloopt worden. Inclusief de sanering van asbest-daken die op de schuren zaten. Én er moesten sloten en een vijver gedempt worden. Dat alles vóórdat er maar één spade de grond in kon voor de bouw van de kassen.

Tegenslagen.
En natuurlijk heb je in zo’n traject te maken met tegenslagen. Bijvoorbeeld de asbestvervuiling die in een stukje grond rondom de schuren werd aangetroffen. En de vervuiling in een sloot. Deze sanering kostte extra tijd.
Uiteindelijk kon de grond toch nog tijdig bouwrijp worden geleverd.

En toen lag de bal bij de kassenbouwer om in een érg kort tijdsbestek een kas te bouwen die begin december plantklaar zou zijn.

Gelukt.
Eind november wandelen we met de gebroeders Van Leeuwen door de nieuwe kas. In de bestaande kassen wordt geplant. In de nieuwe kas zijn veel mensen bezig om de laatste teeltgoten te hangen en af te stellen. “We hebben het gered”, zucht Jordan van Leeuwen. “Rond Sinterklaas staan ook in de nieuwbouw de eerste planten”. Thomas vult aan: “Het was een enorme klus. Maar het ziet er naar uit dat we onze planning gaan halen. En daar zijn wij erg gelukkig mee.”
De uitbreiding biedt de gebroeders Van Leeuwen de mogelijkheid om met meer volume een duidelijke partij te worden in de afzetmarkten. “Maar daarnaast is deze uitbreiding van de productielocatie voor ons belangrijk om optimaler gebruik te kunnen maken van de aardwarmtebron”.

We wensen de mannen van Sweet Lions veel succes.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg