Weer kavel verkocht in Californië

Publicatiedatum: 01-11-2012

Glastuinbouwgebied in Greenport Venlo bijna helemaal vol; uitbreiding gestart


De handtekeningen zijn gezet. Californië BV heeft weer een kavel van 8 hectare grond verkocht. Op de kavel komt een nieuw cherrytomatenbedrijf van de broers Jordan en Thomas van Leeuwen.

“Het is een perfecte locatie voor ons. De beschikbare aardwarmte die we op termijn kunnen inzetten, maakt het extra interessant”, zegt Jordan. “Dat zorgt ervoor dat we de kostprijs laag kunnen houden en daarmee een beter rendement kunnen realiseren”, vult Thomas aan. Op 29 oktober zijn de handtekeningen gezet door de broers Van Leeuwen en Lodewijk Burghout, directeur Californië BV.

De kavel wordt vanaf nu bouwrijp gemaakt. De broers willen begin volgend jaar met de nieuwbouw starten. In het najaar van 2013 worden de eerste tomaten geplant. Door de verkoop van deze kavel zijn bijna alle bouwrijpe kavels in het glastuinbouwgebied verkocht. Nog slechts twee kavels, met de beschikking over aardwarmte, zijn er over. “Er is ondanks het economische tij behoorlijke belangstelling voor het gebied, daarom zijn we ook bezig met een uitbreiding aan de westkant”, vertelt Peter Korsten, Projectmanager Verkoop van Californië BV. “Zo kunnen we ook de komende jaren voorzien in de behoefte van tuinders.”

Voordelen

Dat Californië veel belangstelling van tuinders geniet, komt door de ligging in Greenport Venlo, maar ook door de beschikbaarheid van aardwarmte en door andere gezamenlijke (innovatieve) projecten, waaronder ook energieprojecten die binnen Greenport Venlo worden opgestart. Een gezonde toekomst onder glas, in de meest brede zin van het woord, staat hierbij centraal. Zo is er voor tuinders de mogelijkheid om een overschot aan elektriciteit terug te leveren aan het net. Speciaal daarvoor is in het gebied een eigen hoogspanningsstation gebouwd. Ook zoekt Californië mogelijkheden om CO2 vanuit aanliggende industrieën beschikbaar te krijgen voor de tuinders. En dan is er nog de gunstige ligging dichtbij grote afzetmarkten en afzetkanalen. Dat laatste geldt ook voor Jordan en Thomas van Leeuwen. Zij zijn zelf sterk betrokken bij het vermarkten vanhun cherrytomaten. Zij doen dit via handelsbedrijf P.Seelen. Dit bedrijf is op de spreekwoordelijke steenworp afstand gevestigd op het bedrijventerrein voor de verssector; Fresh Park Venlo.

Over Californië
Midden in Greenport Venlo ontwikkelt Californië BV glastuinbouwgebied Californië. Een glastuinbouwgebied dat volop kansen biedt voor tuinders en daarmee een toekomst geeft aan de Nederlandse glastuinbouwsector. Tegelijkertijd werkt Californië BV aan een veilige, groene leefomgeving voor omwonenden, aan voldoende werkgelegenheid en innovatieve en duurzame oplossingen voor energie en milieu zoals aardwarmte. Dat is goed voor de Nederlandse glastuinbouwsector, de leefbaarheid in de regio en de provincie Limburg. Californië voor een gezonde toekomst onder glas.


Foto van de ondertekening door Van Leeuwen op 29 oktober 2012. Helemaal links Jordan van Leeuwen, midden Thomas van Leeuwen en rechts Lodewijk Burghout.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2