“Verduurzaming: reductie van CO2–uitstoot cruciaal”

Publicatiedatum: 17-04-2016

Rob van der Valk, energiespecialist bij LTO Glaskracht, sprak onlangs op twee bijeenkomsten in onze regio. Hij wees zijn toehoorders op de cruciale stap op weg naar verduurzaming: reductie van de CO2-uitstoot. Zowel de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs als de Tuinbouw Businessclub hadden Rob gevraagd te spreken tijdens een bijeenkomst over het geothermieproject in Californië.

De boodschap van Rob sluit aan bij het klimaatakkoord van Parijs (november 2015) dat als doel heeft in 2050 de netto CO2-uitstoot te reduceren tot “0”. Voor Europa wordt de bijdrage aan dit mondiale klimaatakkoord op EU-niveau geregeld. Concreet betekent dit voor de glastuinbouw dat in 2050 geen fossiele brandstof meer mag worden gebruikt. CO2-reductie staat in het beleid centraal. In de energieafspraken met de glastuinbouw zijn een aantal tussendoelen geformuleerd. Voor CO2–emissie staat een reductie van 7,5 (2013) naar 6,2 Mton (2020) geformuleerd. In werkelijkheid lagen deze cijfers voor 2010 op 8,1 en in 2014 op 5,7 Mton. De sector zal het doel voor 2020 dus zeer waarschijnlijk gaan halen.

Van der Valk geeft aan dat de verlaagde energiebelasting tot en met 2024 is geaccepteerd door Brussel en, gezien de forse CO2-reductie, is er alle reden aan te nemen dat ook de Nederlandse politiek dit blijft steunen. Inzetten op duurzame energie blijft echter van cruciaal belang voor de (nabije) toekomst.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2