Tuinbouw Businessclub krijgt sneak preview in geothermieproject CLG

Publicatiedatum: 13-03-2016

Energie en dan vooral duurzame energie, is hot in Nederland. Niet vreemd dat ruim 80 leden van de Tuinbouw Businessclub onlangs naar Van Lipzig Tuinderijen in Grubbenvorst waren gekomen om een exclusieve sneak preview te krijgen van het geothermieproject van CLG Geothermie BV. CLG Geothermie is een joint venture van glastuinbouwgebied Californië en de glastuinbouwers Van Lipzig, Gielen en Van Leeuwen. Het is het grootste geothermieproject van Nederland, met een geschatte opbrengst van duurzame warmte voor ruim 40 ha glastuinbouw, een reductie van 14 miljoen kilo CO2-uitstoot en een besparing van 7,8 miljoen kuub aardgas. De joint venture start de warmtelevering in het najaar van 2016. 

Lodewijk Burghout, directeur van glastuinbouwgebied Californië en de joint ventures CLG en CWG, neemt de leden van de Tuinbouw Businessclub mee naar het indrukwekkende boorplatform dat op het terrein van Van Lipzig Tuinderijen staat opgesteld. “Met deze boortoren, die vergelijkbaar is met een platform naar olieboringen, boren we hier naar warm water. In de grond op 2.500 meter diepte, pompen we water van 80 °C naar boven. We boren twee putten: een productieput en een injectieput. De twee putten zitten bovengronds slechts tien meter van elkaar, ondergronds liggen de bronnen meer dan een kilometer uit elkaar. De productieput is voor het ‘ophalen’ van het warme water. De aardwarmte wordt via warmtewisselaars en een warmtenet gedistribueerd naar de glastuinbouwers. Na ‘gebruik’ wordt het water -dat afgekoeld is tot zo'n 30 °C- via de injectieput weer terug gebracht in de bodem. Zo houden we de druk in de ondergrond stabiel.”

Keuzes tussen snel en verantwoord

Glastuinbouwgebied Californië is niet alleen aanjager van het project, de organisatie is tevens de operator van het project. Lodewijk vertelt over deze rol: “Als operator ben je verantwoordelijk voor de totale aansturing. We werken hier 24/7, in shifts van 12 uur. Met ons team sturen we de mensen voortdurend aan. De mannen op het platform komen uit de olie-industrie en het grote verschil met die sector is geld. In de olie was alles mogelijk, terwijl hier het kostenaspect veel belangrijker is. Wij moeten voortdurend keuzes maken tussen snel en verantwoord. Een foute beslissing kost serieus geld. Een dergelijk project vraagt een stevige investering. Dat kun je niet alleen dragen, vandaar ook dat samen werken en samen risico dragen essentieel is. Bovendien moet iedere participant zich realiseren dat ze een lange termijn verbintenis aangaan.”

Eenzijdig richten op CO2-reductie

Burghout vervolgt: “Resultaat maken kost tijd. Mijn advies: neem die tijd. Het is noodzakelijk dat we werk maken van CO2-reductie. Het is zelfs essentieel voor het voortbestaan van de glastuinbouw. Mondiaal, Europees en nationaal zijn de milieuafspraken eenzijdig gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot. Zowel Kyoto, als het veel krachtigere pact van Parijs, richten zich op CO2-reductie. Het betekent dat elke glastuinbouwondernemer moet handelen om CO2-uitstoot terug te dringen. En wij kiezen binnen Californië voor geothermie, een unieke kans voor tuinders.”

Duurzame input = duurzame output

Het mondiale energievraagstuk heeft behoefte aan alternatieven voor fossiele energiebronnen. Geothermie ofwel aardwarmte is één van de oplossingen die bijdragen aan het duurzaam reduceren van de CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel van het gebruik van duurzame energie is dat het zorgt voor  duurzame productie en daarmee duurzame producten. Dat laatste is een verkoopargument dat steeds meer consumenten aanspreekt en kansen biedt voor de afzet van tuinbouwproducten. Het betekent dat nu investeren in duurzame energie op de langere termijn commercieel voordeel oplevert. Binnen Californië zijn nog enkele kavels beschikbaar met uiteraard de mogelijkheid om gebruik te maken van aardwarmte en zo duurzaam te ondernemen.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2