Overdracht gronden voor het openbaar gebied bijna afgerond

Publicatiedatum: 21-04-2017

Als ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied Californië is Californië BV voor het overgrote deel eigenaar van het gehele gebied. In dit gebied worden kavels ingericht maar is ook ruimte gereserveerd voor allerhande functies. Denk aan waterberging, kabel- en leidingenstroken en de water- en wegenstructuur. Uiteindelijk worden de gronden die niet worden verkocht aan de ondernemers die zich hier vestigen, overgedragen aan partijen die het beheer gaan uitvoeren.

Voor waterlopen is dat het waterschap. Voor de wegenstructuur is dat de gemeente. De overige grond zal worden beheerd door de Coöperatieve Vereniging Californië U.A. Dit is een coöperatie waar alle tuinbouwondernemers die in glastuingebied Californië zijn gevestigd, lid van zijn. Gezamenlijk verzorgen zij zo het beheer en onderhoud van de resterende openbare ruimte. De overdacht van gronden naar de verschillende partijen is nagenoeg afgerond. In de loop van 2017 zullen de laatste stukken grond overgedragen worden aan de coöperatie.  

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2