Geslaagde eerste editie Horti-Event: successen in de food en raakvlakken tuinbouw

Publicatiedatum: 25-04-2017

In april organiseerde glastuinbouwgebied Californië, samen met de partners Gipmans Planten, Mertens, Bayer en Grodan, een bijeenkomst voor glastuinbouwondernemers in de vorm van de eerste editie van het Horti-Event. Het doel van dit event is om glastuinbouwondernemers, via excursies en bijeenkomsten, kennis te laten opdoen die ze toe kunnen passen bij hun innovatie of hun toekomstplannen.

Twee enthousiaste sprekers van buiten de sector vertelden over hun successen in de food-markt en gaven de raakvlakken aan met de tuinbouwmarkt. Per bus vertrok de groep vanuit Noord-Limburg naar Gulpen, waar we te gast waren bij Gulpener brouwerijen.

Onderscheid is toverwoord

In de gastvrije omgeving van Gulpener werden we welkom geheten door André Köppen, directeur bij de brouwerij. Hij vertelde enthousiast hoe Gulpener, als klein familiebedrijf, overeind blijft in het geweld van Interbrew, ABInbev en SABmiller. Sleutelwoorden: constante productvernieuwing, duurzame productiemethoden, lokale grondstoffenleveranciers en service aan de afnemers. Hij toonde duidelijk aan dat ‘'bier geen bier” is. Onderscheid is het toverwoord.  “Wat is de parallel met júllie markt?”, vroeg André aan zijn publiek. Uit de levendige discussie kwam naar voren dat de antwoorden nog niet zo gemakkelijk zijn. Maar dat het benutten van kansen op dit vlak belangrijk is voor de toekomst van de bedrijven. Een “tomaat is geen tomaat” is net zo waar als “bier is geen bier”.

Duurzaamheid vermarkt

De volgende spreker was visser Lauwe de Boer van Ekofish uit Urk. Samen met een aantal broers bezit hij een aantal boten. De bottleneck, hoe herkenbaar, was dat de kostprijs in een aantal situaties hoger was dan de opbrengst. Er moest iets gebeuren. Het dieselverbruik én de bijvangst vormden, naast de personeelskosten, de hoogste kostenposten. Omdat het dieselverbruik rechtstreeks in verband stond met de sleepnetten, werd een vissersmethode ontwikkeld waarbij de netten niet over de bodem schraapten maar boven de bodem werden gehouden. Het gevolg: minder dieselverbruik, minder bijvangst en minder verstoring van de zeebodem. Samen met Natuur & Milieu, die dit idee omarmde, werd het Ekofish-certificaat behaald. Dit creëerde een ingang om de vis als duurzaam merk te verkopen aan retailers. Duurzaamheid vermarkt dus. De aanwezige tuinders zijn aan het denken gezet hoe duurzaamheid vermarkt zou kunnen worden. Na afloop was er gelegenheid tot bijpraten onder het genot van een glas bier en een goed diner.   

Impressie & tweede editie

Een aantal korte video’s zijn online geplaatst om een indruk te geven hoe deze dag eruit zag.
Bekijk ze hier >

De tweede editie van het Horti-Event staat gepland voor woensdag 14 maart 2018. Samen met de andere organisatoren gaan we uiteraard weer nadenken over een nieuw, inspirerend thema en locatie. Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2