Duurzame energie in de zachtfruitsector

Publicatiedatum: 04-04-2018

Eind februari organiseerde Tuinbouwtoeleverancier Mertens een informatiebijeenkomst voor de telers van zachtfruit. 

De bijeenkomst stond in het teken van verduurzaming van de teelt. Californië BV, in de persoon van Peter Smulders, was gevraagd om inzicht te geven in de verduurzamingskansen op energiegebied, en daarnaast om iets te vertellen over Geothermie, één van de belangrijkste pijlers waarop de energetische verduurzaming rust. Met twee doubletten is Californië tenslotte één van de weinige gebieden waar deze energiebron optimaal wordt ingezet en waarmee dus veel ervaring is opgedaan. Lees hieronder een korte samenvatting. 

Duidelijke taakstelling

De Nederlandse tuinbouw heeft een duidelijke taakstelling. In 2050 moet de sector de hele energievoorziening volledig verduurzaamd hebben. Dat wil zeggen dat dan geen gebruik meer gemaakt kan en mag worden van fossiele energie. Als we kijken naar CO2-emissie is onze sector al goed op weg. Noteerden we in 2010 nog een emissie van 8,2 Mton CO2 uit onze sector, in 2016 was dat al substantieel teruggebracht naar 5,6 Mton. Dat is ruim onder de doelstelling voor 2020 (6,2 Mton). Inmiddels is deze norm voor 2020 bijgesteld naar 4,6 Mton. Geen reden om op onze lauweren te rusten dus.  

Naast al deze doelstellingen, die o.a. voortvloeien uit de klimaatakkoorden van Parijs, is de “Slochteren-problematiek” ook een aandachtspunt. De hoeveelheden op te pompen gas uit Groningen zullen terugdrongen worden. De sector heeft al een brandbrief ontvangen van Minister Wiebes waarin aangegeven wordt dat de tuinbouw snel af moet van laag calorisch gas.

Werk aan de winkel dus…  

De overheid verwacht dus dat er vaart gemaakt wordt met de verduurzaming van de sector.
Peter schetste in zijn verhaal drie onderdelen: energiebesparing, meer energie uit duurzame bronnen en efficiëntere aanwending van energie. De “trias energetica”.

Op het gebied van energiebesparing zijn er al veel succesvolle initiatieven. Denk aan Het Nieuwe Telen, beter geïsoleerde kassen, dubbele schermen etc.. Op verschillende plaatsen in het land wordt brandstof efficiënter benut door restwarmte in te zetten in de glastuinbouw. En op het gebied van duurzame energie zijn biomassacentrales en geothermiebronnen de belangrijkste ontwikkelingen.

Californië biedt kansen

Samen met de tuinders zijn twee geothermische doubletten gerealiseerd, waar momenteel in 4 bedrijven ca 70 ha glas wordt voorzien van geothermische energie. Binnenkort wordt de 5e tuinder aangesloten. Water wordt met ca 80-85 oC opgepompt, verdeeld over de tuinbouwondernemers en vervolgens afgekoeld teruggepompt. De terugvoertemperatuur is ongeveer 30 oC.

Gedurende het jaar is hiermee ca 70-80% van het energieverbruik in te vullen.  

Ook voor zachtfruittelers is geothermie beschikbaar

Californië, zo schetste Smulders, heeft nog enkele locaties beschikbaar die uitstekend geschikt zijn voor kleinere zachtfruit-bedrijven met ambitie.

Op deze locaties kan aangehaakt worden op de duurzame energiebron. Maar zélfs de back-up warmte, nodig voor de piekverwarming en voor verwarming indien de geothermiebron voor onderhoud gestopt is, kan betrokken worden van de WKK’s van zittende glastuinbouwondernemers. Dat betekent dat helemaal geen investering nodig is in energiesystemen. Dat maakt het interessant.

 

      

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2