CO2: van afval naar waardevol ingrediënt

Publicatiedatum: 25-09-2012

Koolstofdioxide of CO2 is voor tuinders een heel waardevol ingrediënt voor de groei van hun planten. CO2 komt vrij bij veel industriële processen en wordt daar gezien als afval. Californië BV zoekt samen met andere partijen, zoals DWA installatie en energieadvies en de LLTB, hoe het deze CO2 voor tuinders bruikbaar kan maken. Daarmee verandert CO2 van afval in een waardevol ingrediënt. Een logische stap op weg naar een nog duurzamere manier van telen.
 

CO2 komt vrij bij veel industriële processen, zoals bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het lijkt zo logisch om deze CO2 beschikbaar te stellen voor tuinders. Planten hebben nu eenmaal CO2 nodig om te groeien. En de verwachting is dat de vraag naar CO2 in de toekomst alleen nog maar toeneemt. Helaas is niet elke vorm van CO2 bruikbaar voor tuinders. Het moet bijvoorbeeld zuiver genoeg zijn. En ook de kosten zijn een belangrijke graadmeter of de CO2 bruikbaar is. Zo kunnen de kosten voor transport bijvoorbeeld behoorlijk oplopen als de kassen niet in de buurt liggen van de industrie waar CO2 vrijkomt.

Onderzoek

Al deze argumenten bij elkaar zijn voor Californië BV en de LLTB redenen om te kijken naar de mogelijkheden van zuivere en betaalbare CO2 in de omgeving van Greenport Venlo. In opdracht van beide partijen voert DWA installatie- en energieadvies daarom een onderzoek uit. Hierin worden de mogelijkheden onder andere uitgewerkt voor het projectgebied Californië.

In het onderzoek worden van alle regionale CO2 bronnen eerst de meest kansrijke CO2-bronnen in kaart gebracht. Dat zijn bijvoorbeeld verschillende energiecentrales en biomassa-installaties (groen gas-installaties). Van deze bronnen wordt vervolgens de inzetbaarheid, kwantiteit, kwaliteit en de kostprijs bepaald. Daarbij kijken de onderzoekers ook naar de meest optimale manier waarop de CO2 naar de tuinder kan worden getransporteerd. Kan dat transport via de weg, of via (bestaande) buisleidingen? Vooral als het laatste mogelijk is, is dat gunstig. Want dat brengt afgelegen bronnen op een goedkope manier dichtbij.

Geschiktheid

DWA heeft de komende maanden nog nodig om de mogelijke koppelingen tussen industrie en tuinders in beeld te brengen. En de meest kansrijke opties verder uit te werken. “We hopen het onderzoek eind dit jaar helemaal afgerond te hebben”, aldus Erik Kosse. Zodra het onderzoek is afgerond, zal Californië daarover meer informatie beschikbaar stellen.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2