Bestemmingsplan Californië 2

Publicatiedatum: 04-02-2019

De Limburgse glastuinbouw heeft behoefte aan uitbreidingsruimte. Ruimte waar bedrijven zich kunnen vestigen die door willen ontwikkelen en die dat niet kunnen op hun huidige locatie. 

Daarom is besloten het glastuinbouwgebied verder uit te breiden met nog eens ca 55 ha glastuinbouwkavel. Het ontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied wordt momenteel samen met de gemeente en de provincie voorbereid. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten die betrekking hebben op deze ontwikkeling. Denk daarbij aan de goede inpassing in het gebied en aandacht voor flora en fauna.
Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan dit voorjaar gepubliceerd.     

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Vrachtverkeer
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg