Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet

Publicatiedatum: 04-02-2019

Het aardwarmteproject CLG is op maandag 3 september jl. stilgezet. De aanleiding voor het stilleggen was de registratie van een lichte aardbeving op de vooravond van diezelfde dag. Het aardwarmteproject CWG was al eerder gestopt vanwege een aflopende vergunning. 

Om veiligheidsredenen is al bij de aanleg in een ruim gebied rondom de twee aardwarmteprojecten meetapparatuur geplaatst. Die meetpunten registreerden een tweetal lichte bevingen. Ook op andere registratiesystemen werden de bevingen vastgelegd.

Hoewel Noord-Limburg niet onbekend is met aardbevingen van natuurlijke oorsprong, werd in overleg met het Staatstoezicht op de mijnen (SODM), besloten om het op- en terugpompen van warm water uit de diepe ondergrond door CLG tot nader order te staken. Het project CWG was, zoals gemeld, al eerder gestopt.
Het besluit om beide projecten stil te legen c.q. niet te herstarten werd genomen om gedegen onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van de aardbeving en om elk oorzakelijk verband tussen de aardwarmtewinning en de bevingen uit te sluiten.

Het zal duidelijk zijn dat het tijdelijk stil leggen van de aardwarmteprojecten een streep door de duurzaamheidsrekening is van de aangesloten bedrijven. Dit betekent namelijk dat tijdelijk weer verwarmd moet worden via de gasgestookte Warmte Kracht Koppelingen (WKK). Maar het is ook een streep door de rekening van overheden en sectororganisaties, waar geothermie een van de belangrijke pijlers in het kader van de energietransitie is. We hopen spoedig groen licht te krijgen om duurzame aardwarmte weer op een veilige manier in te kunnen zetten in de bedrijven.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten
Bestemmingsplan Californië 2
Vrachtverkeer
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden
Seismisch event in de omgeving van Venlo
Bestemmingsplan Californië 2
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg