Voorbereidingen 2e geothermiebron in volle gang

Publicatiedatum: 20-03-2014

De voorbereidingen voor de realisatie van een tweede geothermiebron in tuinbouwgebied Californië zijn in volle gang. Deze nieuwe bron zal in totaal 3 tuinbouwondernemingen van warmte gaan voorzien. Twee daarvan hebben al een tuinbouwbedrijf in het gebied. Voor een derde is nog een kavel beschikbaar. Er is een BV opgericht die de bron gaat ontwikkelen en exploiteren. De aandelen komen in handen van de ondernemers zélf.

Na de toezegging van de noodzakelijke subsidies is de BV nu bezig met een zogenaamd zelfassessment. Dat wil zeggen dat nagegaan wordt of aan alle vereiste voorschriften die de mijnbouwwet stelt wordt voldaan.

Deze fase zal in de loop van het voorjaar worden afgerond. Vervolgens wordt het traject aanbesteed en zal de opdracht tot boren worden verstrekt. In het najaar van 2014 zal gestart worden met boren waarna in de loop van het voorjaar 2015 de bron in gebruik kan worden genomen. Dan kunnen wéér drie ondernemers drastisch besparen op hun energiekosten. Ze zijn voor een groot deel onafhankelijk van fluctuerende gas- en elektriciteitsprijzen en, last but not least, produceren ze op een erg duurzame manier.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018