Tweede geothermiebron in de startblokken

Publicatiedatum: 13-06-2014

De voorbereidingen voor de realisatie van een tweede geothermiebron in tuinbouwgebied Californië zijn in volle gang. Deze nieuwe bron zal in totaal 3 tuinbouwondernemingen van warmte gaan voorzien. Twee daarvan hebben al een tuinbouwbedrijf in het gebied. Voor een derde is nog een kavel beschikbaar. Er is een BV opgericht die de bron gaat ontwikkelen en exploiteren. De aandelen komen in handen van de ondernemers zélf.

Na de toezegging van de noodzakelijke subsidies is ook de zogenaamde zelfassessment afgerond. Dat wil zeggen dat nagegaan is of aan alle vereiste voorschriften die de mijnbouwwet stelt wordt voldaan. Momenteel wordt het boorprogramma opgesteld dat nodig is voor de aanbesteding van de daadwerkelijke opdrachtverstrekking tot boring. Die aanbesteding zal naar verwachting rond de zomer plaatsvinden. Rond de jaarwisseling kan dan daadwerkelijk gestart worden met het boren. Dat betekent dat in de loop van het voorjaar van 2015 het eerste warme water beschikbaar kan komen. Hiermee kunnen dan wéér drie ondernemers drastisch besparen op hun energiekosten. Ze zijn voor een groot deel onafhankelijk van fluctuerende gas- en elektriciteitsprijzen en, last but not least, produceren ze op een erg duurzame manier.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018