Stap voor stap naar levering warm geothermiewater

Publicatiedatum: 07-10-2016

De geboorde productie- en infiltratieput van het tweede geothermieproject zijn inmiddels afgesloten met zogenaamde ‘afsluiters’. De interne druk in de put kan hoog zijn dus daarom zijn stevige afsluiters nodig. De volgende stap om te komen tot het leveren van warm water, is het bouwen van het gebouw waar de warmtewisselaar komt te staan. De bouw daarvan is in een vergevorderd stadium en de warmtewisselaars worden binnenkort geplaatst.  
 

Foto links: de buizen voor de warmtedistributie liggen klaar. Op de achtergrond één van de afsluiters.

Warmte uitwisselen

De graafwerkzaamheden voor het leidingstelsel dat het warme water gaat transporteren naar de diverse aan te sluiten kavels zijn ook van start gegaan. In dit leidingstelsel komt een apart watercircuit, waarmee het zoute, en tevens agressieve geothermiewater niet in contact komt. Het opgepompte geothermiewater gaat na de uitwisseling van warmte direct weer de grond in. Op de bedrijven komen dan weer warmtewisselaars te staan die de warmte uitwisselen met het verwarmingsnetwerk in de kas. 

Foto rechts: de warmteleidingen naar de tuinders liggen klaar. 
Foto links: het pomphuis waarin de warmtewisselaars worden geplaatst.

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018