Seismisch event in de omgeving van Venlo

Publicatiedatum: 06-09-2018

Op 3 september rond 20.20 uur is een seismisch event gemeenten in de omgeving van Venlo.

Op 3 september rond 20.00 uur is een seismisch event gemeten op onze seismometers. Deze seismometers maken onderdeel uit van ons monitoringssysteem dat permanent trillingen in de ondergrond romdom onze geothermieprojecten registreert.
Het KNMI heeft het event ook geregistreerd, kwalificeert het als tektonisch en lokaliseert het op 10 km afstand van onze geothermieprojecten en op een diepte van 15 km (Link naar KNMI bericht).

Naar aanleiding van het event is een onderzoek gestart naar de oorsprong van het event. Experts zijn op dit moment bezig met het interpreteren van de meetgegevens. Hiermee willen we achterhalen wat de exacte locatie van het event is enof we kunnen bevestigen dat deze beving tektonisch van aard is (van oudsher seismisch actieve regio aan de rand van de Roerdalslenk), waarmee een eventuele relatie met geothermieactiviteiten in dat geval kan worden uitgesloten.

In dit onderzoek wordt ook meegenomen dat de twee geothermieprojecten van CWG BV en CLG BV op het moment van het seismische event niet in productie waren en dat ook nog steeds niet zijn. CWG is sedert 10 mei 2018 niet in productie en CLG is sinds 28 augustus 2018 niet in productie.

Conclusies kunnen op dit moment nog niet getrokken worden. Wij kijken hier samen met onze experts, het KNMI en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), grondig naar. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van de omgeving de hoogste prioriteit heeft. De glastuinbouwbedrijven in het gebied Californië die normaal gebruik maken van aardwarmte, worden op dit moment op andere wijze van warmte voorzien. hierdoor komt hun continuïteit nu en op de lange termijn niet in gevaar.

CWG Geothermie
CLG Geothermie

 

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Bestemmingsplan Californië 2 | 05-06-2018