Bestemmingsplan Californië 2

Publicatiedatum: 05-06-2018

Het ontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied wordt momenteel samen met de gemeente voorbereid. Waarschijnlijk wordt het ontwerp bestemmingsplan in juni gepubliceerd, waarna het zes weken ter inzage ligt.

Het nieuwe bestemmingsplan moet ruimte bieden aan ondernemers met groeiambitie uit onze regio. We zien namelijk een belangrijke tendens naar verdere schaalvergroting van bedrijven. Dat betekent dat bedrijven die wel groeiambitie hebben maar die dat niet kunnen realiseren op hun huidige locatie, graag verder willen zoeken naar ruimte om die groei wel te realiseren. Met Californië 2 bieden wij hen de mogelijkheid. Bovendien kunnen deze ondernemers in een glastuinbouwgebied beter bijdragen aan de eigen en sectordoelen op het gebied van duurzaamheid. In Californië is geothermie beschikbaar dús kan met veel minder fossiele brandstof volstaan worden. Op andere locaties is dat véél moeilijker.  

   

CLG Geothermie BV vraagt Faillissement aan | 15-10-2020
Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten | 10-07-2019
Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië. | 04-02-2019
Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet | 04-02-2019
Vrachtverkeer | 04-02-2019
Bestemmingsplan Californië 2 | 04-02-2019
HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden | 02-02-2019
Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018