Nieuws

Negatieve reactie SodM op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten

Publicatiedatum: 10-07-2019

Negatieve reactie (SodM) op verzoek CLG Geothermie BV om weer te mogen opstarten. CLG is van mening dat winning veilig kan plaatsvinden.
Lees meer >

Weer nieuwbouw in tuinbouwgebied Californië.

Publicatiedatum: 04-02-2019

De bouwactiviteiten bij het bedrijf van Thwan van Gennip op kavel 1 (aan de St. Jorisweg) zijn in 2018 nog maar amper afgerond of nieuwe bouwactiviteiten werden weer opgestart. Dit keer in het noordelijke deel van tuinbouwgebied Californië. Begin 2018 kwam, aan de Aartserfweg, een perceel beschikbaar dat voor de uitbreiding van Sweet Lions door Californië BV was verworven. Samen met een al eerder geleverd perceel, bood dit ruimte voor Sweet Lions om ca 5 ha glas toe te voegen aan hun bestaande bedrijf. De totale oppervlakte zou dan uitkomen op 13 ha.
Lees meer >

Aardwarmteprojecten tijdelijk stilgezet

Publicatiedatum: 04-02-2019

Het aardwarmteproject CLG is op maandag 3 september jl. stilgezet. De aanleiding voor het stilleggen was de registratie van een lichte aardbeving op de vooravond van diezelfde dag. Het aardwarmteproject CWG was al eerder gestopt vanwege een aflopende vergunning. 
Lees meer >

Vrachtverkeer

Publicatiedatum: 04-02-2019

Het vrachtverkeer van en naar het glastuinbouwgebied Californië dient vooral gebruik te maken van de rotonde aan de Horsterweg. Daar sluiten zowel het Nieuw Erf als de Aartserfweg op aan.
Lees meer >

Bestemmingsplan Californië 2

Publicatiedatum: 04-02-2019

De Limburgse glastuinbouw heeft behoefte aan uitbreidingsruimte. Ruimte waar bedrijven zich kunnen vestigen die door willen ontwikkelen en die dat niet kunnen op hun huidige locatie. 
Lees meer >

HortiEvent 2018 gericht op lokale afzetmogelijkheden

Publicatiedatum: 02-02-2019

Californië B.V. wil méér zijn voor de ondernemers in Noord-Limburg en Brabant dan alleen een ontwikkelaar. Daarom organiseert Californië BV al jaren, samen met andere toeleveranciers, inspiratiebijeenkomsten voor ondernemers. De laatste jaren krijgt deze vorm onder de titel “HortiEvent”. Woensdag 26 september was de tweede editie onder deze titel.
Lees meer >

Seismisch event in de omgeving van Venlo

Publicatiedatum: 06-09-2018

Seismisch event in de omgeving van Venlo
Lees meer >

Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg

Publicatiedatum: 05-06-2018

De werkzaamheden om het nieuwe bedrijf van Thwan van Gennip aan te sluiten op het aardwarmtenet van CLG zijn gestart.
Lees meer >

Bestemmingsplan Californië 2

Publicatiedatum: 05-06-2018

Het ontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied wordt momenteel samen met de gemeente voorbereid. Waarschijnlijk wordt het ontwerp bestemmingsplan in juni gepubliceerd, waarna het zes weken ter inzage ligt.
Lees meer >

Graag uw aandacht voor uw persoonsgegevens

Publicatiedatum: 04-06-2018

Californië heeft altijd grote waarde gehecht aan het integer omgaan met de door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die regelt hoe bedrijven om moeten gaan met persoonsgegevens. Deze wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, schrijft voor dat we u informeren hoe en waarom we deze persoonsgegevens bewaren. 
Lees meer >