Visie en ambitie

Het realiseren van een gezonde toekomst onder glas. Dat is de grote ambitie van Californië.

Het betekent in onze ogen (visie) verschillende zaken:

  • een gezonde vestigingsplaats voor de tuinder met alle ruimte om te groeien dichtbij een grote afzetmarkt.
  • een plek waar alles aanwezig is om duurzaam en verantwoord te kunnen ondernemen.
  • een plek waar innovatie en kruisbestuiving nieuwe mogelijkheden en kansen opleveren.
  • en een veilige, groene leefomgeving voor omwonenden.

Daardoor profiteert niet alleen de sector van de slagvaardigheid van Californië, maar ook de regio en omwonenden.

Californië van Nature Ondernemend