Wat is er klaar?

In 2007 is gestart met de verwezenlijking van Glastuinbouwproject Californië. Het project werd in drie fasen opgedeeld. Deze fases zijn in de periode 2007- 2011 gerealiseerd.

Fase 1 Glastuinbouwgebied Californië

Deze fase is gestart in 2007. In het westelijke deel werd ongeveer 60 hectare bouwgrond ontwikkeld. Daarbij zijn de retentie- en gietwaterbassins aangelegd zodat tuinders vrijwel niet gebruik hoeven te maken van grondwater. Dit gaat verdroging van het gebied tegen en zorgt dus voor een duurzame waterhuishouding. Het westelijke deel van Californië is ontsloten via een nieuwe weg: het Nieuw Erf. Deze loopt van de St. Jorisweg naar de Horsterweg. Ook werd de watergang Gekkengraaf omgelegd.

Fase 2 Glastuinbouwgebied Californië

In deze fase werd circa 110 hectare in het hart van Californië ontwikkeld. Daarvoor werd de Aartserfweg deels verlegd en kwam er een rotonde aan de Horsterweg. De rotonde zorgt voor een goede doorstroming van verkeer van en naar de kassen via de Horsterweg.
 
Voorzieningen voor tuinders
Er zijn kilometers kabel en leidingen in de grond verwerkt. Zo garandeert Californië de aanvoer van gas bij tuinders. Daarnaast maakt dit netwerk het mogelijk dat tuinders elektriciteit die ze zelf niet nodig hebben, kunnen terugleveren aan het landelijke elektriciteitsnet. Ook is er verder gewerkt aan de aanleg van riool- en afwateringsvoorzieningen voor de nieuwe kassen.
 
Voorzieningen voor omwonenden
Samen met omwonenden, de Stichting Horster Landschap en de Groengroep Sevenum is een aanvullend groenplan voor Californië gemaakt. Tijdens de Nationale Boomfeestdag op 18 maart 2009 plantten kinderen uit Grubbenvorst, Hegelsom en Sevenum de eerste bomen. Op initiatief van Californië is langs een gedeelte van de Sevenumseweg een vrijliggend fietspad aangelegd. Dit nieuwe fietspad verbetert de veiligheid aanzienlijk. Op diverse plekken in het gebied is straatverlichting aangebracht.

Fase 3 Glastuinbouwgebied Californië

De laatste fase heeft betrekking op een gebied van zo’n 70 hectare in het oosten van Californië. In deze fase kreeg het wegennet verder vorm. Er is een noodontsluiting gerealiseerd voor de hulpdiensten op de Sevenumseweg en de Vinkenpeelweg is gedeeltelijk aangelegd. De eerste fase van het groenplan is voltooid en de laatste kavels zijn bouwrijp gemaakt. Californië heeft tevens een paar percelen glasrijp gemaakt voor Wijnen Square Crops. Met hulp van Californië B.V. is een aantal bewoners alsnog aangesloten op de riolering. 

Toekomst

Om ook voor de toekomst voldoende ruimte beschikbaar te hebben, is er begonnen met de voorbereidingen van de uitbreiding van Californië. Dat gaat over een gebied van ca. 60 hectare. In 2017 is de voorbereiding van het bestemmingsplan in gang gezet.