De partners

Telers kunnen meeliften op verschillende initiatieven in de regio Venlo. Wij zien die initiatieven als partners. Deze partners leveren een belangrijke bijdrage aan de groei en innovatie binnen de regio. De partners zijn:

Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar liggen, vindt er een intensieve uitwisseling van kennis plaats. Bovendien is er samenwerking op tal van terreinen. Ondernemingen en kennisinstituten stimuleren elkaar in een netwerk en komen zo tot topprestaties.