Californië

Ten noordwesten van Venlo ligt glastuinbouwgebied Californië. In Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) wordt voortdurend gewerkt aan een gezonde toekomst onder glas. Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Maar tegelijk ook een veilige, groene werk- en woonomgeving en een gezonde toekomst voor de regio én de provincie Limburg, zodat iedereen de vruchten ervan plukt.

 

Bundeling van krachten

Om die gezonde toekomst onder glas te realiseren, komen op Californië verschillende zaken samen:
•    ruimte om te groeien;
•    maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen;
•    innovatie & techniek;
•    slagvaardigheid & continuïteit.

Een bundeling van krachten die tot verrassende oplossingen kan leiden.

Duurzaam economisch werklandschap

De ontwikkelingen van glastuinbouwgebied Californië maken onderdeel uit van het kloppend hart van Greenport Venlo: Klavertje 4. Binnen Klavertje 4 vinden ook andere ontwikkelingen plaats:

  • de ontwikkeling van glastuinbouw-concentratiegebied Siberië;
  • de uitbreiding van veiling ZON tot Fresh Park;
  • de ontwikkeling van het agrologistiek bedrijventerrein Trade Port Noord.

Als ‘duurzaam economisch werklandschap’ versterkt Klavertje 4 de internationale concurrentiepositie van het agrologistieke knooppunt Venlo. Binnen Klavertje 4 wordt het zogenaamde cradle-to-cradle (ook wel C2C) principe toegepast. Daarnaast spelen thema’s als energie, water, groenstructuren en mobiliteit een rol bij de ontwikkeling van het gebied.

Gezonde toekomst onder glas