Aardwarmte: schone en duurzame energie

Aardwarmte (geothermie) is één van de oplossingen die bijdraagt aan het duurzaam reduceren van de CO2-uitstoot. Tevens zorgt het voor een duurzame productie. Een uniek verkoopargument dat kansen voor afzet biedt. 

Lees meer

Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. Daarmee zet Californië de regio en de provincie Limburg op de kaart. Californië: een gezonde toekomst onder glas!

Lees meer

Hoogspanningsstation: schakelt tuinder & consument

Californië heeft een eigen hoogspanningsstation met een vermogen van 150 Kv (Kilovolt). Dat geeft de tuinders in het gebied zekerheid dat ze stroom aan consumenten kunnen leveren. 

Lees meer

WKK: bron van warmte

Tuinders in Californië maken allemaal gebruik van Warmte Kracht Koppeling (WKK). Een WKK-installatie is eigenlijk een kleine elektriciteitscentrale.

Lees meer

CO2 nodig voor plantengroei

CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het wordt ook wel eens broeikasgas genoemd. Voor veel partijen is CO2 een afvalproduct. Voor tuinders echter niet.

Lees meer

Kassen passend in het landschap

Op Californië is er veel ruimte voor inpassing van kassen in het landschap. Speciaal met buurtbewoners en natuurgroepen is hiervoor een Groenplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat er geplant wordt aan bomen en struiken en waar mooie waterpartijen komen.

Lees meer

Water

Als het erg hard regent, wordt het overtollige water opgevangen in zogenoemde retentievijvers. Zo houden bewoners en bedrijven droge voeten. Het water uit deze vijvers stroomt gefaseerd terug naar de sloten. Dit voorkomt dat in de omgeving van Californië wateroverlast ontstaat.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheid in combinatie met verkeer is een erg belangrijk item voor Californië. Reden om te zorgen voor een rotonde en een vrijliggend fietspad met goede verlichting.

Lees meer

WKK: bron van warmte

Tuinders in Californië maken allemaal gebruik van Warmte Kracht Koppeling (WKK). Een WKK-installatie is eigenlijk een kleine elektriciteitscentrale.

In een WKK-installatie wordt door middel van de verbranding van gas elektriciteit opgewekt. Bij dit proces komt ook warmte vrij en CO2. De warmte en CO2 is voor de tuinders het belangrijkste. Die hebben ze nodig zodat de planten kunnen groeien. De meeste tuinders hebben daarom zelfs meer dan één WKK-installatie staan. Het aantal is afhankelijk van de behoefte aan warmte. Een tomaat heeft nu eenmaal meer warmte nodig om optimaal te kunnen groeien dan een komkommer of paprika.

Kas als energiebron

Naast warmte, komt er bij het proces in de WKK CO2 vrij. De tuinders kunnen dit goed gebruiken voor de groei van hun planten. (Zie ook CO2 nodig voor plantengroei) De elektriciteit die via een WKK wordt opgewekt, gebruiken de tuinders voor een deel zelf. Datgene wat ze over hebben, leveren ze aan consumenten via het hoogspannings-station. Juist door het fijnmazige systeem van al die kleine elektriciteitscentrales is er goed in te spelen op schommelingen in vraag. En zo dragen kassen bij aan een verantwoorde productie en is de kas een bron van energie.

Duurzaam produceren

De WKK-installaties passen helemaal bij duurzaam en verantwoord produceren. Dit systeem benut fossiele energie beter. Warmte die bij het proces vrijkomt, gaat niet verloren, in tegenstelling tot reguliere centrales waar deze warmte niet wordt benut. Daar gaat het via koelwater als ‘restproduct’ rivieren in, zoals de Maas.

Ook de vrijkomende CO2 wordt gebruikt en zorgt niet voor extra opwarming van de aarde. Zo gaan tuinders voor een gezonde toekomst onder glas. En dat gaat verder dan alleen hun eigen bedrijf.
Wilt u meer weten over duurzame glastuinbouwproductie? Neem dan contact op met Californië B.V.