Aardwarmte: schone en duurzame energie

Aardwarmte (geothermie) is één van de oplossingen die bijdraagt aan het duurzaam reduceren van de CO2-uitstoot. Tevens zorgt het voor een duurzame productie. Een uniek verkoopargument dat kansen voor afzet biedt. 

Lees meer

Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. Daarmee zet Californië de regio en de provincie Limburg op de kaart. Californië: een gezonde toekomst onder glas!

Lees meer

Hoogspanningsstation: schakelt tuinder & consument

Californië heeft een eigen hoogspanningsstation met een vermogen van 150 Kv (Kilovolt). Dat geeft de tuinders in het gebied zekerheid dat ze stroom aan consumenten kunnen leveren. 

Lees meer

WKK: bron van warmte

Tuinders in Californië maken allemaal gebruik van Warmte Kracht Koppeling (WKK). Een WKK-installatie is eigenlijk een kleine elektriciteitscentrale.

Lees meer

CO2 nodig voor plantengroei

CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het wordt ook wel eens broeikasgas genoemd. Voor veel partijen is CO2 een afvalproduct. Voor tuinders echter niet.

Lees meer

Kassen passend in het landschap

Op Californië is er veel ruimte voor inpassing van kassen in het landschap. Speciaal met buurtbewoners en natuurgroepen is hiervoor een Groenplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat er geplant wordt aan bomen en struiken en waar mooie waterpartijen komen.

Lees meer

Water

Als het erg hard regent, wordt het overtollige water opgevangen in zogenoemde retentievijvers. Zo houden bewoners en bedrijven droge voeten. Het water uit deze vijvers stroomt gefaseerd terug naar de sloten. Dit voorkomt dat in de omgeving van Californië wateroverlast ontstaat.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheid in combinatie met verkeer is een erg belangrijk item voor Californië. Reden om te zorgen voor een rotonde en een vrijliggend fietspad met goede verlichting.

Lees meer

Fietspad en rotonde vergroten veiligheid

Veiligheid in combinatie met verkeer is een erg belangrijk item voor Californië. Reden om te zorgen voor een rotonde en een vrijliggend fietspad met goede verlichting.

In de oude situatie moesten de fietsers gebruik maken van de drukke Sevenumseweg. Een gevaarlijke situatie. Mede door de komst van de tuinbouwbedrijven is de weg nog drukker geworden met vrachtverkeer. Een reden om goed naar de veiligheid te kijken.

Wat is er gebeurd?

Californië heeft ervoor gekozen om de route op een zo optimaal mogelijke manier in te richten met goede bewegwijzering en verlichting. Zo dient de Horsterweg als hoofdroute en moet de Sevenumseweg zo rustig mogelijk blijven. Door de informatieborden wordt het vrachtverkeer de goede kant op gestuurd. Verder is een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd, met goede verlichting. Ook de aanleg 2e fase van het fietspad tot aan de spoorwegovergang Sevenum is inmiddels gerealiseerd.

Een rotonde op de Horsterweg zorgt voor meer overzicht op de kruising van Aartserfweg en Nieuw Erf. Deze rotonde is mede gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Ceresprogramma Noord- en Midden Limburg 2000-2006. De weggebruikers hebben meer overzicht op de weg. Daardoor ontstaat er een veiligere situatie.

Meer vragen over de leefbaarheid in Californie? Neem contact op met Californië B.V.