Aardwarmte: schone en duurzame energie

Aardwarmte (geothermie) is één van de oplossingen die bijdraagt aan het duurzaam reduceren van de CO2-uitstoot. Tevens zorgt het voor een duurzame productie. Een uniek verkoopargument dat kansen voor afzet biedt. 

Lees meer

Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. Daarmee zet Californië de regio en de provincie Limburg op de kaart. Californië: een gezonde toekomst onder glas!

Lees meer

Hoogspanningsstation: schakelt tuinder & consument

Californië heeft een eigen hoogspanningsstation met een vermogen van 150 Kv (Kilovolt). Dat geeft de tuinders in het gebied zekerheid dat ze stroom aan consumenten kunnen leveren. 

Lees meer

WKK: bron van warmte

Tuinders in Californië maken allemaal gebruik van Warmte Kracht Koppeling (WKK). Een WKK-installatie is eigenlijk een kleine elektriciteitscentrale.

Lees meer

CO2 nodig voor plantengroei

CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het wordt ook wel eens broeikasgas genoemd. Voor veel partijen is CO2 een afvalproduct. Voor tuinders echter niet.

Lees meer

Kassen passend in het landschap

Op Californië is er veel ruimte voor inpassing van kassen in het landschap. Speciaal met buurtbewoners en natuurgroepen is hiervoor een Groenplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat er geplant wordt aan bomen en struiken en waar mooie waterpartijen komen.

Lees meer

Water

Als het erg hard regent, wordt het overtollige water opgevangen in zogenoemde retentievijvers. Zo houden bewoners en bedrijven droge voeten. Het water uit deze vijvers stroomt gefaseerd terug naar de sloten. Dit voorkomt dat in de omgeving van Californië wateroverlast ontstaat.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheid in combinatie met verkeer is een erg belangrijk item voor Californië. Reden om te zorgen voor een rotonde en een vrijliggend fietspad met goede verlichting.

Lees meer

Hoogspanningsstation:

Schakel tussen tuinder & consument

Californië heeft een eigen hoogspanningsstation met een vermogen van 150 Kv (Kilovolt). Dat geeft de tuinders in het gebied zekerheid dat ze stroom aan consumenten kunnen leveren. Zo profiteren 40.000 huishoudens in de regio van duurzame energie. In de toekomst kan het aantal huishoudens dat profiteert, doorgroeien naar 200.000.

Duurzaam produceren is voor tuinders in Californië een vanzelfsprekendheid. Een onderdeel daarvan is zelf energie opwekken. Dat doen tuinders door middel van WKK-installaties. (Lees meer over WKK). Bij het opwekken van energie komt warmte vrij. Deze gebruiken de tuinders voor de groei van de planten. Ook de CO2 die bij het proces vrijkomt, kunnen ze goed gebruiken. Want CO2 is voor een plant net als zuurstof voor een mens: om goed te kunnen groeien is er voldoende CO2 nodig. (Lees meer over CO2-voorziening)

Verbindende schakel

Van alle energie die de tuinders produceren, hebben ze niet alles zelf nodig. De tuinbouw is goed voor 10 procent van de energiebehoefte (elektriciteit) van Nederlandse huishoudens. Daarmee is de tuinbouw één van de grootste ‘kleine producenten’. Het hoogspanningsstation in Californië zorgt ervoor dat de aanwezige tuinders stroom kunnen leveren aan het landelijke netwerk. Het hoogspanningsstation werkt als de verbindende schakel. De stroom die de Nederlandse huishoudens op deze manier krijgen, is schoner dan die uit kolencentrales. Zo werken tuinders mee aan een duurzame samenleving en een gezonde toekomst.

Unieke samenwerking

Een hoogspanningsstation voor levering aan het landelijk netwerk bouw je niet zomaar. Er zijn verschillende vergunningen en er is veel geld voor nodig. Er zijn er dan ook (nog) niet zoveel in Nederland. Door een goede samenwerking van Californië met energiebedrijven TenneT en Enexis is een hoogspanningsstation gerealiseerd. Het project is in 2011 afgerond.

Partners bij dit project

  • TenneT
  • Enexis

Wilt u meer weten over het hoogspanningsstation, neem dan contact op met Californië B.V.
 

Film: Realisatie Hoogspanningsstation deel 1

Film: Realisatie Hoogspanningsstation deel 2