Aardwarmte: schone en duurzame energie

Aardwarmte (geothermie) is één van de oplossingen die bijdraagt aan het duurzaam reduceren van de CO2-uitstoot. Tevens zorgt het voor een duurzame productie. Een uniek verkoopargument dat kansen voor afzet biedt. 

Lees meer

Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. Daarmee zet Californië de regio en de provincie Limburg op de kaart. Californië: een gezonde toekomst onder glas!

Lees meer

Hoogspanningsstation: schakelt tuinder & consument

Californië heeft een eigen hoogspanningsstation met een vermogen van 150 Kv (Kilovolt). Dat geeft de tuinders in het gebied zekerheid dat ze stroom aan consumenten kunnen leveren. 

Lees meer

WKK: bron van warmte

Tuinders in Californië maken allemaal gebruik van Warmte Kracht Koppeling (WKK). Een WKK-installatie is eigenlijk een kleine elektriciteitscentrale.

Lees meer

CO2 nodig voor plantengroei

CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het wordt ook wel eens broeikasgas genoemd. Voor veel partijen is CO2 een afvalproduct. Voor tuinders echter niet.

Lees meer

Kassen passend in het landschap

Op Californië is er veel ruimte voor inpassing van kassen in het landschap. Speciaal met buurtbewoners en natuurgroepen is hiervoor een Groenplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat er geplant wordt aan bomen en struiken en waar mooie waterpartijen komen.

Lees meer

Water

Als het erg hard regent, wordt het overtollige water opgevangen in zogenoemde retentievijvers. Zo houden bewoners en bedrijven droge voeten. Het water uit deze vijvers stroomt gefaseerd terug naar de sloten. Dit voorkomt dat in de omgeving van Californië wateroverlast ontstaat.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheid in combinatie met verkeer is een erg belangrijk item voor Californië. Reden om te zorgen voor een rotonde en een vrijliggend fietspad met goede verlichting.

Lees meer

CO2 nodig voor plantengroei

Koolstofdioxide of CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het wordt ook wel eens broeikasgas genoemd. Voor veel partijen is CO2 een afvalproduct. Voor tuinders echter niet. Tuinders gebruiken koolstofdioxide voor de groei van hun planten. Want CO2 is voor een plant, wat zuurstof is voor de mens.

Tuinders kunnen zelfs nog veel meer CO2 gebruiken dan dat er bij hun eigen teelt vrijkomt.

Innovatieve vraagstukken

Dit gegeven leidt tot interessante en innovatieve vraagstukken die ook Californië helpt oplossen. Want CO2 komt ook vrij bij industriële verwerking. Alleen, vaak ligt deze industrie niet dicht in de buurt van tuindersbedrijven en het vervoeren van vloeibaar CO2 over de weg is een dure en niet duurzame oplossing.

Zoeken naar oplossingen

In het westen van Nederland wordt een oude leidingnet gebruikt voor het transport van CO2 uit de Rotterdamse industrie naar de kassen in het Westland. Ook in Limburg kijkt Californië of er zulke oplossingen mogelijk zijn.  Zo werkt Californië slagvaardig aan een duurzame toekomst onder glas. Californië BV zoekt samen met andere partijen, zoals DWA installatie en energieadvies en de LLTB, hoe het CO2 voor tuinders bruikbaar kan maken. Daarmee verandert CO2 van afval in een waardevol ingrediënt. Een logische stap op weg naar een nog duurzamere manier van telen.

CO2-onderzoek 2012

In het onderzoek worden van alle regionale CO2-bronnen eerst de meest kansrijke CO2-bronnen in kaart gebracht. Dat zijn bijvoorbeeld verschillende energiecentrales en biomassa-installaties (groen gas-installaties). Van deze bronnen wordt vervolgens de inzetbaarheid, kwantiteit, kwaliteit en de kostprijs bepaald. Daarbij kijken de onderzoekers ook naar de meest optimale manier waarop de CO2 naar de tuinder kan worden getransporteerd. Kan dat transport via de weg, of via (bestaande) buisleidingen? Vooral als het laatste mogelijk is, is dat gunstig. Want dat brengt afgelegen bronnen op een goedkope manier dichtbij.

Geschiktheid

DWA heeft de komende maanden  nodig om de mogelijke koppelingen tussen industrie en tuinders in beeld te brengen en de meest kansrijke opties verder uit te werken. “We hopen het onderzoek eind 2012 helemaal afgerond te hebben”, aldus Erik Kosse. Zodra het onderzoek is afgerond, zal Californië daarover meer informatie beschikbaar stellen.

Wilt u meer weten over de innovatieve vraagstukken waarmee Californië bezig is, neem dan contact op met: Californië B.V.