Aardwarmte: schone en duurzame energie

Aardwarmte (geothermie) is één van de oplossingen die bijdraagt aan het duurzaam reduceren van de CO2-uitstoot. Tevens zorgt het voor een duurzame productie. Een uniek verkoopargument dat kansen voor afzet biedt. 

Lees meer

Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. Daarmee zet Californië de regio en de provincie Limburg op de kaart. Californië: een gezonde toekomst onder glas!

Lees meer

Hoogspanningsstation: schakelt tuinder & consument

Californië heeft een eigen hoogspanningsstation met een vermogen van 150 Kv (Kilovolt). Dat geeft de tuinders in het gebied zekerheid dat ze stroom aan consumenten kunnen leveren. 

Lees meer

WKK: bron van warmte

Tuinders in Californië maken allemaal gebruik van Warmte Kracht Koppeling (WKK). Een WKK-installatie is eigenlijk een kleine elektriciteitscentrale.

Lees meer

CO2 nodig voor plantengroei

CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het wordt ook wel eens broeikasgas genoemd. Voor veel partijen is CO2 een afvalproduct. Voor tuinders echter niet.

Lees meer

Kassen passend in het landschap

Op Californië is er veel ruimte voor inpassing van kassen in het landschap. Speciaal met buurtbewoners en natuurgroepen is hiervoor een Groenplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat er geplant wordt aan bomen en struiken en waar mooie waterpartijen komen.

Lees meer

Water

Als het erg hard regent, wordt het overtollige water opgevangen in zogenoemde retentievijvers. Zo houden bewoners en bedrijven droge voeten. Het water uit deze vijvers stroomt gefaseerd terug naar de sloten. Dit voorkomt dat in de omgeving van Californië wateroverlast ontstaat.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheid in combinatie met verkeer is een erg belangrijk item voor Californië. Reden om te zorgen voor een rotonde en een vrijliggend fietspad met goede verlichting.

Lees meer

Aardwarmte: schone en duurzame energie

Aardwarmte is een onuitputtelijke bron van energie. De voorraad is zo groot dat het de wereldwijde vraag naar energie kan invullen. Met aardwarmte is op Californië een besparing van 4 euro per m2 op energiekosten mogelijk. Daarnaast geeft aardwarmte voor een langere tijd stabiele energiekosten en is het aantoonbaar een duurzame vorm van produceren.

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die aanwezig is in de aardkorst. Deze warmte wordt naar boven getransporteerd. Daarvoor wordt water gebruikt dat ook in de aardkorst aanwezig is. In glastuinbouwgebied Californië bevinden deze lagen zich op ongeveer 2,5 kilometer diepte.

Hoe werkt aardwarmte?

Om de warmte te kunnen ‘oogsten’, zijn twee putten nodig: een productieput en een injectieput. De productieput pompt het water van circa 80°C omhoog. Dat wordt door een warmtewisselaar geleid. In deze warmtewisselaar geeft het water de warmte af aan het verwarmingsysteem van de kassen. Daarna gaat het water via de injectieput weer terug naar de diepe aardlaag. Per uur wordt ongeveer 200 m3 water opgepompt, afgekoeld en daarna weer geïnjecteerd. Tuinders gebruiken de warmte in hun kassen. Maar ook de huishoudens in de buurt kunnen in de toekomst profiteren van deze schone en duurzame energie, als het aan Californië ligt.

 

Voordelen van aardwarmte op een rijtje:

  • Het systeem is technisch eenvoudig en goed in te passen in bestaande verwarmingssystemen;
  • Er hoeft veel minder gas te worden gebruikt voor het verwarmen van de kas;
  • Er is zekerheid over de prijs van energievoorziening voor de lange termijn;
  • Aardwarmte is een duurzaam en milieuvriendelijke vorm van energievoorziening

Aardwarmte past helemaal in het duurzame streven van glastuinbouwgebied Californië. Het is een innovatie voor de toekomst van de sector, maar tegelijk voor de toekomst van de maatschappij.

Samenwerken

Om aardwarmte mogelijk te maken, werkt Californië samen met verschillende partijen. Het eerste project is tot stand gekomen door samenwerking met Wijnen Square Crops. Het derde aardwarmteproject is in 2017 gerealiseerd. Dit project is samen met 4 tuinders opgestart. Het warmtedistributienetwerk is uitgevoerd in samenwerking met Alliander. Inmiddels is de warmteproductie gestart. In het totale gebied van Californië is ruimte voor zes aardwarmteprojecten.

Fotoalbum aardwarmte

Klik hier voor het fotoalbum over aardwarmte

 

Aardwarmte: schone en duurzame energie

Heeft u meer vragen over aardwarmte? Neem dan contact op met:
Californië B.V.