Noud Janssen

Noud Janssen over Californië

Noud Janssen, voorzitter van de LLTB vertelt over het belang van de glastuinbouw voor Limburg en het belang om daarin te investeren.

Hoe belangrijk is glastuinbouw voor Limburg?
Noud Janssen: “De agrarische sector is een essentiële drager in de locale economie en werkgelegenheid. Glastuinbouw is prominent vaandeldrager op het terrein van plantaardige productie. Niet alleen is de productiesector een belangrijke speler, maar juist ook de toelevering, ketenpartijen en dienstensector die daarbij horen. In Noord-Limburg is tuinbouw integraal en onlosmakelijk verbonden aan de regio.”
 
Waarom is investeren van belang (en daarmee dus ook deze uitbreiding)?
Noud Janssen: “Ondanks en wellicht juist nú de tuinbouw het tij tegen heeft, ben en blijf ik overtuigd van het perspectief voor de glastuinbouw, juist in deze regio. We moeten nu het pad effenen en investeren in kwalitatief goede nieuwe ruimte, zodat de regio de ondernemers die willen doorontwikkelen, kan faciliteren op het moment dat het nodig is.”
 
Welke mogelijkheden/kansen biedt glastuinbouw op Californië, voor individuele tuinders maar ook voor de sector?
Noud Janssen: “Dat wat Californië uniek maakt, is niet alleen de mogelijkheid voor nieuwvestiging, hoewel dat op zich óók belangrijk is. Het unieke aan Californië is de combinatie van randvoorwaarden die de locatie toesnijden op de toekomst. Dan gaat het om het aanbod van innovatieve ruimte, met alle ambities op het terrein van onder meer duurzaamheid en marktgerichtheid. Met Californië biedt de regio ruimte om te ondernemen in alle opzichten zowel letterlijk als figuurlijk. Dat is waar ondernemers, de sector en de hele regio profijt van zal hebben.”