Leon Litjens

"Als je uitblinkt waar je goed in bent, kun je elkaar versterken"

Leon Litjens is sinds april 2013 Business Manager bij ZON fruit & vegetables/ Fresh Park Venlo. Daarvoor was hij wethouder Ruimtelijke Ordening in de gemeente Horst aan de Maas. Hij heeft zich altijd hard gemaakt voor glastuinbouwgebied Californië. Hij vertelt waarom.

“Glastuinbouwgebied Californië is voor ons een gebied met betekenis: onze leden zitten er. Maar het is meer dan dat. Het is ook belangrijk dat een dergelijk gebied bestaat zodat ondernemers die een bepaalde schaalgrootte wensen daar ook de ruimte voor krijgen. Want de tendens is dat grootschaligheid steeds moeilijker past in het buitengebied. En juist in Californië krijgen deze bedrijven die ruimte wel. Daar heb ik me als wethouder altijd hard voor gemaakt, en daar sta ik ook in mijn huidige functie nog steeds achter.”

Wat is de betekenis van het gebied voor de regio?
“Door grootschalige glastuinbouw ruimte te geven, kunnen we de regionale economie versterken. Het betekent overigens niet dat er alleen muziek zit in grootschalige bedrijven.Je hebt vele verschillende typen bedrijven en juist die verscheidenheid draagt bij aan succes. Het belang van Californië ligt er ook in dat met de ontwikkeling van aardwarmte en het gebruik ervan, je tot duurzaamheid komt. Iets waar steeds meer belang aan gehecht wordt. En dat biedt de kwekers die er gebruik van maken op verschillende vlakken voordelen. Niet alleen op prijs, maar ook op continuïteit en duurzaamheid zal echt een randvoorwaarde worden voor retail. En dan niet in de enge zin van het woord, hoe ga je om met fossiele brandstoffen, maar het wordt ook belangrijk hoe je voor de omgeving zorgt, en voor medewerkers. En dat zijn natuurlijk zaken waarop Californië punten kan scoren.”

Welke kansen/ontwikkelingen en mogelijkheden zie je voor de tuinbouw en de regio?
“Een van de belangrijkste ontwikkelingen die ik ook signaleer in de markt, is ketenverkorting. Daardoor kunnen kosten verlaagd, efficiënter gewerkt, waardoor een verbetering aan uitbetaalprijzen aan kwekers mogelijk is. Wij kruipen daarom steeds dichter tegen onze eindklanten aan. Soms hebben we zelfs direct contact met die eindklant. Ketenverkorting vereist ook efficiëntere samenwerking, transparantie. Retail wil graag contact kunnen hebben met de bron, veiligheid van product, herkenbaar product en een constante aanvoer. Al deze voorwaarden zie je in dit gebied samenkomen. Het maakt dit gebied uitermate kansrijk. Dat hebt ik altijd als wethouder verdedigt en nu ook in mijn huidige rol sta ik daar voor. Vergelijk het met een voetbalteam, je hebt verschillende posities, als ieder zich op zijn eigen positie zo sterk mogelijk maakt, kun je elkaar ook versterken en dat zie je hier gebeuren.”

Hebben ook grote bedrijven een afzetorganisatie nodig?
“Ja, ook zij hebben een afzetorganisatie nodig, want ondanks dat ze heel groot zijn, zijn ze toch te klein om de internationale retail te bedienen. Dat ligt dan toch aan hoeveelheden, breedte van het assortiment en de verschillende competenties die nodig zijn, bij verkoop en logistiek. Door samen te werken kun je spreken over meerwaarde en dat werkt beter dan alles zelf te willen ontwikkelen. Als je uitblinkt waar je goed in bent, dan kun je elkaar versterken!”