Kees van Rooij, burgemeester Horst aan de Maas

"Innovatiekracht inzetten om nieuwe kansen te creëren"

“Ik geloof in de kracht van de sector. Van oudsher zijn onze glastuinbouwers hardwerkende, innovatieve ondernemers. En ik ben er van overtuigd dat een groot aantal van deze ondernemers die innovatiekracht kan inzetten om nieuwe kansen te creëren”. Een geanimeerd gesprek over de toekomstkansen van de glastuinbouw met burgemeester Kees van Rooij van gemeente Horst aan de Maas.

Tuinbouw Versnellingsagenda

De burgemeester heeft, samen met de provincie, LLTB en een aantal andere bestuurders van tuinbouwgemeenten uit Noord-Limburg, het initiatief genomen voor de Tuinbouw Versnellingsagenda. Dit is een programma dat initiatieven uit de glastuinbouwsector moet faciliteren. “We gaan met dit programma uitdrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer zitten. Initiatieven om tot nieuwe kansen te komen, zullen van ondernemers zelf moeten komen. Maar wat wij wél kunnen doen is hulp bieden, ideeën aanreiken en belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen”, aldus van Rooij.

Daadwerkelijk verder helpen

De Tuinbouw Versnellingsagenda kent een vijftal aandachtsgebieden:

  • markt en ketenversterking
  • ondernemerscompetenties
  • ruimtelijke ordening en regelgeving
  • versterking innovatiekracht
  • strategische keuzevraagstukken

“Het programma gaat géén nieuwe studies of analyses uitvoeren. Die zijn er al genoeg. Vanuit dit programma moet daadwerkelijk steun worden gegeven aan ondernemers die stappen willen zetten. Hebben ondernemers vragen, ervaren ze belemmeringen of willen ze een initiatief bespreken dan moeten ze terecht kunnen bij specialisten die hen daadwerkelijk verder helpen”, vervolgt de burgemeester.

Wacht niet af

“Er worden spijkers met koppen geslagen. Op 17 september is een manifest ondertekend tussen de provincie, LLTB en gemeenten. Vervolgens moet binnen drie maanden duidelijk zijn wat de aanpak wordt. Dit wordt vastgelegd in een werkplan.” De boodschap van burgemeester van Roooij is helder: “Wacht niet af. Neem initiatief en aarzel niet om daar hulp bij in te roepen.”