Anderen over

In glastuinbouwgebied Californië wordt voortdurend gewerkt aan een gezonde toekomst onder glas. Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Maar tegelijk ook een veilige, groene werk- en woonomgeving en een gezonde toekomst voor de regio én de provincie Limburg, zodat iedereen de vruchten ervan plukt.

Om deze gezonde toekomst onder glas te realiseren is de bundeling van krachten noodzakelijk. Ook de samenwerking met anderen behoort hiertoe.