Van boring tot aardwarmtecentrale in één jaar

Publicatiedatum: 21-09-2016

In december 2015 ging de aanleg van een tweede aardwarmtebron in glastuinbouwgebied Californië van start. Een bron die voldoende warmte gaat leveren voor diverse glastuinders in het gebied. In eerste instantie worden drie tuinbouwbedrijven met gezamenlijk 26,5 ha aangesloten. Dat moet jaarlijks leiden tot een besparing van 8 tot 10 miljoen kuub aardgas. De aansluiting van een vierde bedrijf is voorzien. Hierna wordt gekeken of er nog extra tuinders kunnen aansluiten en daarmee hun energievoorziening kunnen verduurzamen.

Het aanleggen van de aardwarmtebron is een behoorlijk groot project. Voordat de boring kan beginnen, is een boorlocatie aangelegd. Dat vraagt om ongeveer 0,3 hectare aan ruimte. Vervolgens is er een boortoren opgebouwd van ruim 60 meter hoog. Het boren van de beide boorgaten heeft ongeveer 5 tot 6 maanden. Vervolgens is gestart met de bouw van de aardwarmtecentrale, waar de warmte wordt overgedragen naar het leidingnetwerk dat naar de tuinders gaat. Het aanleggen van de aardwarmtecentrale en het warmtenet vraagt ook ongeveer 6 maanden. Samen duurt het dus een jaar voordat alles klaar is en aardwarmte geleverd kan worden.

Innovatief

Aardwarmte projecten zijn innovatieve projecten. Dit is pas het derde aardwarmteproject in Limburg en daarmee is de provincie één van de koplopers in Nederland. De overheid ondersteunt dit soort innovaties met een subsidie in het kader van Marktintroductie Energie Innovaties (MEI). Het is een subsidie in het kader van het programma Kas als Energiebron dat werkt aan een klimaatneutrale glastuinbouw in Nederland. Met deze bijdrage zal glastuinbouwgebied Californië straks tot een van de energiezuinigste tuinbouwgebieden van Nederland behoren.

Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Bestemmingsplan Californië 2 | 05-06-2018
Graag uw aandacht voor uw persoonsgegevens | 04-06-2018
Sloop om te kunnen bouwen | 04-06-2018
CWG legt de productie van aardwarmte tijdelijk stil | 01-06-2018
Duurzame energie in de zachtfruitsector | 04-04-2018
Bouw eerste fase Thwan van Gennip BV van start | 04-04-2018
Frank van Lipzig: “Geothermie is óók positief voor het teeltresultaat” | 04-04-2018