Overdracht gronden voor het openbaar gebied bijna afgerond

Publicatiedatum: 21-04-2017

Als ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied Californië is Californië BV voor het overgrote deel eigenaar van het gehele gebied. In dit gebied worden kavels ingericht maar is ook ruimte gereserveerd voor allerhande functies. Denk aan waterberging, kabel- en leidingenstroken en de water- en wegenstructuur. Uiteindelijk worden de gronden die niet worden verkocht aan de ondernemers die zich hier vestigen, overgedragen aan partijen die het beheer gaan uitvoeren.

Voor waterlopen is dat het waterschap. Voor de wegenstructuur is dat de gemeente. De overige grond zal worden beheerd door de Coöperatieve Vereniging Californië U.A. Dit is een coöperatie waar alle tuinbouwondernemers die in glastuingebied Californië zijn gevestigd, lid van zijn. Gezamenlijk verzorgen zij zo het beheer en onderhoud van de resterende openbare ruimte. De overdacht van gronden naar de verschillende partijen is nagenoeg afgerond. In de loop van 2017 zullen de laatste stukken grond overgedragen worden aan de coöperatie.  

Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Bestemmingsplan Californië 2 | 05-06-2018
Graag uw aandacht voor uw persoonsgegevens | 04-06-2018
Sloop om te kunnen bouwen | 04-06-2018
CWG legt de productie van aardwarmte tijdelijk stil | 01-06-2018
Duurzame energie in de zachtfruitsector | 04-04-2018
Bouw eerste fase Thwan van Gennip BV van start | 04-04-2018
Frank van Lipzig: “Geothermie is óók positief voor het teeltresultaat” | 04-04-2018
Tweede aardwarmteproject operationeel: levering aardwarmte van start | 26-09-2017