Voorbereidingen 2e geothermiebron in volle gang

Publicatiedatum: 20-03-2014

De voorbereidingen voor de realisatie van een tweede geothermiebron in tuinbouwgebied Californië zijn in volle gang. Deze nieuwe bron zal in totaal 3 tuinbouwondernemingen van warmte gaan voorzien. Twee daarvan hebben al een tuinbouwbedrijf in het gebied. Voor een derde is nog een kavel beschikbaar. Er is een BV opgericht die de bron gaat ontwikkelen en exploiteren. De aandelen komen in handen van de ondernemers zélf.

Na de toezegging van de noodzakelijke subsidies is de BV nu bezig met een zogenaamd zelfassessment. Dat wil zeggen dat nagegaan wordt of aan alle vereiste voorschriften die de mijnbouwwet stelt wordt voldaan.

Deze fase zal in de loop van het voorjaar worden afgerond. Vervolgens wordt het traject aanbesteed en zal de opdracht tot boren worden verstrekt. In het najaar van 2014 zal gestart worden met boren waarna in de loop van het voorjaar 2015 de bron in gebruik kan worden genomen. Dan kunnen wéér drie ondernemers drastisch besparen op hun energiekosten. Ze zijn voor een groot deel onafhankelijk van fluctuerende gas- en elektriciteitsprijzen en, last but not least, produceren ze op een erg duurzame manier.

Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Bestemmingsplan Californië 2 | 05-06-2018
Graag uw aandacht voor uw persoonsgegevens | 04-06-2018
Sloop om te kunnen bouwen | 04-06-2018
CWG legt de productie van aardwarmte tijdelijk stil | 01-06-2018
Duurzame energie in de zachtfruitsector | 04-04-2018
Bouw eerste fase Thwan van Gennip BV van start | 04-04-2018
Frank van Lipzig: “Geothermie is óók positief voor het teeltresultaat” | 04-04-2018