Bestemmingsplan Californië 2

Publicatiedatum: 05-06-2018

Het ontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied wordt momenteel samen met de gemeente voorbereid. Waarschijnlijk wordt het ontwerp bestemmingsplan in juni gepubliceerd, waarna het zes weken ter inzage ligt.

Het nieuwe bestemmingsplan moet ruimte bieden aan ondernemers met groeiambitie uit onze regio. We zien namelijk een belangrijke tendens naar verdere schaalvergroting van bedrijven. Dat betekent dat bedrijven die wel groeiambitie hebben maar die dat niet kunnen realiseren op hun huidige locatie, graag verder willen zoeken naar ruimte om die groei wel te realiseren. Met Californië 2 bieden wij hen de mogelijkheid. Bovendien kunnen deze ondernemers in een glastuinbouwgebied beter bijdragen aan de eigen en sectordoelen op het gebied van duurzaamheid. In Californië is geothermie beschikbaar dús kan met veel minder fossiele brandstof volstaan worden. Op andere locaties is dat véél moeilijker.  

   

Seismisch event in de omgeving van Venlo | 06-09-2018
Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg | 05-06-2018
Graag uw aandacht voor uw persoonsgegevens | 04-06-2018
Sloop om te kunnen bouwen | 04-06-2018
CWG legt de productie van aardwarmte tijdelijk stil | 01-06-2018
Duurzame energie in de zachtfruitsector | 04-04-2018
Bouw eerste fase Thwan van Gennip BV van start | 04-04-2018
Frank van Lipzig: “Geothermie is óók positief voor het teeltresultaat” | 04-04-2018
Tweede aardwarmteproject operationeel: levering aardwarmte van start | 26-09-2017