Nieuws

Seismisch event in de omgeving van Venlo

Publicatiedatum: 06-09-2018

Seismisch event in de omgeving van Venlo
Lees meer >

Ook aardwarmte naar de St. Jorisweg

Publicatiedatum: 05-06-2018

De werkzaamheden om het nieuwe bedrijf van Thwan van Gennip aan te sluiten op het aardwarmtenet van CLG zijn gestart.
Lees meer >

Bestemmingsplan Californië 2

Publicatiedatum: 05-06-2018

Het ontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied wordt momenteel samen met de gemeente voorbereid. Waarschijnlijk wordt het ontwerp bestemmingsplan in juni gepubliceerd, waarna het zes weken ter inzage ligt.
Lees meer >

Graag uw aandacht voor uw persoonsgegevens

Publicatiedatum: 04-06-2018

Californië heeft altijd grote waarde gehecht aan het integer omgaan met de door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die regelt hoe bedrijven om moeten gaan met persoonsgegevens. Deze wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, schrijft voor dat we u informeren hoe en waarom we deze persoonsgegevens bewaren. 
Lees meer >

Sloop om te kunnen bouwen

Publicatiedatum: 04-06-2018

Op de hoek van de Aartserfweg en de Nieuw Erf wordt hard gewerkt om deze locatie bouwrijp te maken voor de uitbreiding van het bedrijf van Sweet Lions.
Lees meer >

CWG legt de productie van aardwarmte tijdelijk stil

Publicatiedatum: 01-06-2018

Op 1 juni j.l. heeft Californië-Wijnen Geothermie (CWG) besloten de productie van aardwarmte tijdelijk stil te leggen. Meer hierover leest u in het persbericht. Persbericht 
Lees meer >

Duurzame energie in de zachtfruitsector

Publicatiedatum: 04-04-2018

Eind februari organiseerde Tuinbouwtoeleverancier Mertens een informatiebijeenkomst voor de telers van zachtfruit. 
Lees meer >

Bouw eerste fase Thwan van Gennip BV van start

Publicatiedatum: 04-04-2018

Begin maart is gestart met de bouw voor het tuinbouwbedrijf Thwan van Gennip BV. Aan de St. Jorisweg verschenen eerst de contouren van het bedrijfsgebouw waarna al snel de fundering van de kas werd uitgezet.
Lees meer >

Frank van Lipzig: “Geothermie is óók positief voor het teeltresultaat”

Publicatiedatum: 04-04-2018

De tweede geothermiebron in het tuinbouwgebied Californië staat vóór het bedrijf van Frank van Lipzig. Frank is een van de initiatiefnemers, samen met Roland Gielen, de gebroeders Van Leeuwen van Sweet Lions BV en Californië BV. Binnenkort zal ook het nieuwe bedrijf van Thwan van Gennip gaan participeren. 
Lees meer >

Tweede aardwarmteproject operationeel: levering aardwarmte van start

Publicatiedatum: 26-09-2017

Het tweede aardwarmteproject in Californië (CLG) is operationeel! Na een lange aanloopperiode, waarin veel overleg plaatsvond met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), is er eindelijk groen licht om op te starten. Stap voor stap is de eerste productie van warm water in gang gezet. Eerst proefsgewijs en later door middel van concrete levering van warm water aan de aangesloten tuinders.
Lees meer >