Nieuws

Tweede aardwarmteproject operationeel: levering aardwarmte van start

Publicatiedatum: 26-09-2017

Het tweede aardwarmteproject in Californië (CLG) is operationeel! Na een lange aanloopperiode, waarin veel overleg plaatsvond met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), is er eindelijk groen licht om op te starten. Stap voor stap is de eerste productie van warm water in gang gezet. Eerst proefsgewijs en later door middel van concrete levering van warm water aan de aangesloten tuinders.
Lees meer >

Koopovereenkomst met Thwan van Gennip bekrachtigd bij de notaris

Publicatiedatum: 25-09-2017

De koopovereenkomst tussen Thwan van Gennip en Californië BV is op 5 september 2017 definitief bekrachtigd bij de notaris. Dat betekent dat Thwan zijn plannen voor de doorgroei van zijn bedrijf kan gaan realiseren! In het voorjaar van 2018 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.
Lees meer >

Tweede fase Californië

Publicatiedatum: 25-09-2017

De contouren van de tweede fase van Californië, ten westen van het huidige tuinbouwgebied, tussen de St. Jorisweg en de Grubbenvorsterweg, worden inmiddels duidelijk. Daar zal nog eens circa 50 ha glastuinbouwareaal inclusief ruimte voor waterbassins worden gerealiseerd. In het nieuw te ontwikkelen gebied zal volop aandacht worden besteed aan een groene inpassing door middel van groenzones. Op dit moment wordt het (ontwerp-)bestemmingsplan voorbereid. Zodra dit gereed is gaan de plannen in procedure. Deze loopt door tot in 2018.  
Lees meer >

St. Jorisweg (deels) verbreed en opgeknapt

Publicatiedatum: 24-09-2017

Met de vestiging van Thwan van Gennip BV binnen glastuinbouwgebied Californië, ontstond ook de noodzaak om het gedeelte van de Sint Jorisweg tussen Nieuw Erf en de Sevenumseweg op te knappen en geschikt te maken voor vrachtverkeer van en naar de kavel van Van Gennip.
Lees meer >

Thwan van Gennip vestigt zich op glastuinbouwgebied Californië

Publicatiedatum: 26-04-2017

Thwan van Gennip heeft een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van ruim 11 hectare grond op glastuinbouwgebied Californië in Horst aan de Maas. Met de uitbreiding van de productielocatie die Van Gennip hierop kan realiseren, wil het bedrijf tegemoet komen aan de groeiende vraag van haar afnemers. De keus om zich te vestigen op glastuinbouwgebied Californië is mede gebaseerd op doorgroeimogelijkheden én op de mogelijkheid om aan te sluiten bij het aardwarmteproject van CLG. Het bedrijf wordt volwaardig deelnemer in het CLG geothermieproject.  
Lees meer >

Geslaagde eerste editie Horti-Event: successen in de food en raakvlakken tuinbouw

Publicatiedatum: 25-04-2017

In april organiseerde glastuinbouwgebied Californië, samen met de partners Gipmans Planten, Mertens, Bayer en Grodan, een bijeenkomst voor glastuinbouwondernemers in de vorm van de eerste editie van het Horti-Event. Het doel van dit event is om glastuinbouwondernemers, via excursies en bijeenkomsten, kennis te laten opdoen die ze toe kunnen passen bij hun innovatie of hun toekomstplannen. Twee enthousiaste sprekers van buiten de sector vertelden over hun successen in de food-markt en gaven de raakvlakken aan met de tuinbouwmarkt. Per bus vertrok de groep vanuit Noord-Limburg naar Gulpen, waar we te gast waren bij Gulpener brouwerijen.
Lees meer >

Overdracht gronden voor het openbaar gebied bijna afgerond

Publicatiedatum: 21-04-2017

Als ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied Californië is Californië BV voor het overgrote deel eigenaar van het gehele gebied. In dit gebied worden kavels ingericht maar is ook ruimte gereserveerd voor allerhande functies. Denk aan waterberging, kabel- en leidingenstroken en de water- en wegenstructuur. Uiteindelijk worden de gronden die niet worden verkocht aan de ondernemers die zich hier vestigen, overgedragen aan partijen die het beheer gaan uitvoeren.
Lees meer >

Impressie Kom in de Kas

Publicatiedatum: 10-04-2017

Californië-Lipzig-Gielen BV (CLG) heeft samen met glastuinbouwgebied Californië deelgenomen aan Kom in de Kas. Tijdens Kom in de Kas konden bezoekers kennisnemen van de inspanningen die de tuinbouwsector onderneemt om zo duurzaam mogelijk te produceren. CLG toonde diverse aspecten van het aardwarmteproject. Voor de gelegenheid was een tent met informatieve wanden geplaatst bij het CLG-radiatorhuis. Ook waren er boorkoppen en monsters van het opgeboorde gesteente te zien. In het gebouw zélf konden de warmtewisselaars worden bekeken.
Lees meer >

Californië deelnemer Kom in de Kas; alle deelnemende bedrijven zijn bekend!

Publicatiedatum: 23-02-2017

De deelnemende bedrijven aan Kom in de Kas 2017 zijn bekend. Glastuingebied Californië en CLG Geothermie zullen zich presenteren met het aardwarmteproject bij Gielen Kwekerijen in Grubbenvorst.
Lees meer >

Roland Gielen: “Mijn bedrijf moet klaar zijn voor de toekomst”

Publicatiedatum: 10-10-2016

Het bedrijf van Roland Gielen van Gielen Kwekerij BV was in 2007 één van de eerste glastuinbouwbedrijven die zich vestigde op Californië. In 2007 werd het 9,6 hectare grote bedrijf gebouwd aan de Nieuw Erf. Roland Gielen vertelt: “Sinds 2007 zijn de ontwikkelingen doorgegaan. Met de introductie van Tasty Tom hebben wij, samen met andere kwekers, een unieke marktpositie verworven. Tasty Tom is nu een tomaat waar klanten naar vrágen in de supermarkt. Dan heb je wel iets opgebouwd.
Lees meer >