Nieuws

Thwan van Gennip vestigt zich op glastuinbouwgebied Californië

Publicatiedatum: 26-04-2017

Thwan van Gennip heeft een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van ruim 11 hectare grond op glastuinbouwgebied Californië in Horst aan de Maas. Met de uitbreiding van de productielocatie die Van Gennip hierop kan realiseren, wil het bedrijf tegemoet komen aan de groeiende vraag van haar afnemers. De keus om zich te vestigen op glastuinbouwgebied Californië is mede gebaseerd op doorgroeimogelijkheden én op de mogelijkheid om aan te sluiten bij het aardwarmteproject van CLG. Het bedrijf wordt volwaardig deelnemer in het CLG geothermieproject.  
Lees meer >

Geslaagde eerste editie Horti-Event: successen in de food en raakvlakken tuinbouw

Publicatiedatum: 25-04-2017

In april organiseerde glastuinbouwgebied Californië, samen met de partners Gipmans Planten, Mertens, Bayer en Grodan, een bijeenkomst voor glastuinbouwondernemers in de vorm van de eerste editie van het Horti-Event. Het doel van dit event is om glastuinbouwondernemers, via excursies en bijeenkomsten, kennis te laten opdoen die ze toe kunnen passen bij hun innovatie of hun toekomstplannen. Twee enthousiaste sprekers van buiten de sector vertelden over hun successen in de food-markt en gaven de raakvlakken aan met de tuinbouwmarkt. Per bus vertrok de groep vanuit Noord-Limburg naar Gulpen, waar we te gast waren bij Gulpener brouwerijen.
Lees meer >

Overdracht gronden voor het openbaar gebied bijna afgerond

Publicatiedatum: 21-04-2017

Als ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied Californië is Californië BV voor het overgrote deel eigenaar van het gehele gebied. In dit gebied worden kavels ingericht maar is ook ruimte gereserveerd voor allerhande functies. Denk aan waterberging, kabel- en leidingenstroken en de water- en wegenstructuur. Uiteindelijk worden de gronden die niet worden verkocht aan de ondernemers die zich hier vestigen, overgedragen aan partijen die het beheer gaan uitvoeren.
Lees meer >

Impressie Kom in de Kas

Publicatiedatum: 10-04-2017

Californië-Lipzig-Gielen BV (CLG) heeft samen met glastuinbouwgebied Californië deelgenomen aan Kom in de Kas. Tijdens Kom in de Kas konden bezoekers kennisnemen van de inspanningen die de tuinbouwsector onderneemt om zo duurzaam mogelijk te produceren. CLG toonde diverse aspecten van het aardwarmteproject. Voor de gelegenheid was een tent met informatieve wanden geplaatst bij het CLG-radiatorhuis. Ook waren er boorkoppen en monsters van het opgeboorde gesteente te zien. In het gebouw zélf konden de warmtewisselaars worden bekeken.
Lees meer >

Californië deelnemer Kom in de Kas; alle deelnemende bedrijven zijn bekend!

Publicatiedatum: 23-02-2017

De deelnemende bedrijven aan Kom in de Kas 2017 zijn bekend. Glastuingebied Californië en CLG Geothermie zullen zich presenteren met het aardwarmteproject bij Gielen Kwekerijen in Grubbenvorst.
Lees meer >

Roland Gielen: “Mijn bedrijf moet klaar zijn voor de toekomst”

Publicatiedatum: 10-10-2016

Het bedrijf van Roland Gielen van Gielen Kwekerij BV was in 2007 één van de eerste glastuinbouwbedrijven die zich vestigde op Californië. In 2007 werd het 9,6 hectare grote bedrijf gebouwd aan de Nieuw Erf. Roland Gielen vertelt: “Sinds 2007 zijn de ontwikkelingen doorgegaan. Met de introductie van Tasty Tom hebben wij, samen met andere kwekers, een unieke marktpositie verworven. Tasty Tom is nu een tomaat waar klanten naar vrágen in de supermarkt. Dan heb je wel iets opgebouwd.
Lees meer >

Speciale boortechniek toegepast binnen tweede geothermieproject

Publicatiedatum: 07-10-2016

Tijdens het tweede geothermieproject in glastuinbouwgebied Californië is een speciale boortechniek toegepast, namelijk de zogenaamde ‘casingboor technology’. Normaal gesproken wordt er eerst met boorstangen geboord die uit het gat gehaald moeten worden voordat de definitieve stalen buizen erin kunnen. Met casingboren wordt direct met de definitieve verbuizing geboord. Dat vermindert het risico op het instorten van het boorgat en bespaart ook tijd. Deze nieuwe techniek is ontwikkeld door Huisman Well Technology en heeft de naam ’Trecit’ meegekregen
Lees meer >

Stap voor stap naar levering warm geothermiewater

Publicatiedatum: 07-10-2016

De geboorde productie- en infiltratieput van het tweede geothermieproject zijn inmiddels afgesloten met zogenaamde ‘afsluiters’. De interne druk in de put kan hoog zijn dus daarom zijn stevige afsluiters nodig. De volgende stap om te komen tot het leveren van warm water, is het bouwen van het gebouw waar de warmtewisselaar komt te staan. De bouw daarvan is in een vergevorderd stadium en de warmtewisselaars worden binnenkort geplaatst.  
Lees meer >

Van boring tot aardwarmtecentrale in één jaar

Publicatiedatum: 21-09-2016

In december 2015 ging de aanleg van een tweede aardwarmtebron in glastuinbouwgebied Californië van start. Een bron die voldoende warmte gaat leveren voor diverse glastuinders in het gebied. In eerste instantie worden drie tuinbouwbedrijven met gezamenlijk 26,5 ha aangesloten. Dat moet jaarlijks leiden tot een besparing van 8 tot 10 miljoen kuub aardgas. De aansluiting van een vierde bedrijf is voorzien. Hierna wordt gekeken of er nog extra tuinders kunnen aansluiten en daarmee hun energievoorziening kunnen verduurzamen.
Lees meer >

Booractiviteiten tweede geothermiebron afgerond

Publicatiedatum: 19-04-2016

Momenteel wordt de boortoren ontmanteld, waarna we starten met de bouw van de ruimte voor de warmtewisselaars en de warmtewisselaars zelf. Tegelijkertijd wordt het warmtedistributienetwerk aangelegd, waarmee het warme water wordt getransporteerd naar de deelnemende tuinders.    
Lees meer >