Nieuws

Duurzame energie in de zachtfruitsector

Publicatiedatum: 04-04-2018

Eind februari organiseerde Tuinbouwtoeleverancier Mertens een informatiebijeenkomst voor de telers van zachtfruit. 
Lees meer >

Bouw eerste fase Thwan van Gennip BV van start

Publicatiedatum: 04-04-2018

Begin maart is gestart met de bouw voor het tuinbouwbedrijf Thwan van Gennip BV. Aan de St. Jorisweg verschenen eerst de contouren van het bedrijfsgebouw waarna al snel de fundering van de kas werd uitgezet.
Lees meer >

Frank van Lipzig: “Geothermie is óók positief voor het teeltresultaat”

Publicatiedatum: 04-04-2018

De tweede geothermiebron in het tuinbouwgebied Californië staat vóór het bedrijf van Frank van Lipzig. Frank is een van de initiatiefnemers, samen met Roland Gielen, de gebroeders Van Leeuwen van Sweet Lions BV en Californië BV. Binnenkort zal ook het nieuwe bedrijf van Thwan van Gennip gaan participeren. 
Lees meer >

Tweede aardwarmteproject operationeel: levering aardwarmte van start

Publicatiedatum: 26-09-2017

Het tweede aardwarmteproject in Californië (CLG) is operationeel! Na een lange aanloopperiode, waarin veel overleg plaatsvond met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), is er eindelijk groen licht om op te starten. Stap voor stap is de eerste productie van warm water in gang gezet. Eerst proefsgewijs en later door middel van concrete levering van warm water aan de aangesloten tuinders.
Lees meer >

Koopovereenkomst met Thwan van Gennip bekrachtigd bij de notaris

Publicatiedatum: 25-09-2017

De koopovereenkomst tussen Thwan van Gennip en Californië BV is op 5 september 2017 definitief bekrachtigd bij de notaris. Dat betekent dat Thwan zijn plannen voor de doorgroei van zijn bedrijf kan gaan realiseren! In het voorjaar van 2018 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.
Lees meer >

Tweede fase Californië

Publicatiedatum: 25-09-2017

De contouren van de tweede fase van Californië, ten westen van het huidige tuinbouwgebied, tussen de St. Jorisweg en de Grubbenvorsterweg, worden inmiddels duidelijk. Daar zal nog eens circa 50 ha glastuinbouwareaal inclusief ruimte voor waterbassins worden gerealiseerd. In het nieuw te ontwikkelen gebied zal volop aandacht worden besteed aan een groene inpassing door middel van groenzones. Op dit moment wordt het (ontwerp-)bestemmingsplan voorbereid. Zodra dit gereed is gaan de plannen in procedure. Deze loopt door tot in 2018.  
Lees meer >

St. Jorisweg (deels) verbreed en opgeknapt

Publicatiedatum: 24-09-2017

Met de vestiging van Thwan van Gennip BV binnen glastuinbouwgebied Californië, ontstond ook de noodzaak om het gedeelte van de Sint Jorisweg tussen Nieuw Erf en de Sevenumseweg op te knappen en geschikt te maken voor vrachtverkeer van en naar de kavel van Van Gennip.
Lees meer >

Thwan van Gennip vestigt zich op glastuinbouwgebied Californië

Publicatiedatum: 26-04-2017

Thwan van Gennip heeft een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van ruim 11 hectare grond op glastuinbouwgebied Californië in Horst aan de Maas. Met de uitbreiding van de productielocatie die Van Gennip hierop kan realiseren, wil het bedrijf tegemoet komen aan de groeiende vraag van haar afnemers. De keus om zich te vestigen op glastuinbouwgebied Californië is mede gebaseerd op doorgroeimogelijkheden én op de mogelijkheid om aan te sluiten bij het aardwarmteproject van CLG. Het bedrijf wordt volwaardig deelnemer in het CLG geothermieproject.  
Lees meer >

Geslaagde eerste editie Horti-Event: successen in de food en raakvlakken tuinbouw

Publicatiedatum: 25-04-2017

In april organiseerde glastuinbouwgebied Californië, samen met de partners Gipmans Planten, Mertens, Bayer en Grodan, een bijeenkomst voor glastuinbouwondernemers in de vorm van de eerste editie van het Horti-Event. Het doel van dit event is om glastuinbouwondernemers, via excursies en bijeenkomsten, kennis te laten opdoen die ze toe kunnen passen bij hun innovatie of hun toekomstplannen. Twee enthousiaste sprekers van buiten de sector vertelden over hun successen in de food-markt en gaven de raakvlakken aan met de tuinbouwmarkt. Per bus vertrok de groep vanuit Noord-Limburg naar Gulpen, waar we te gast waren bij Gulpener brouwerijen.
Lees meer >

Overdracht gronden voor het openbaar gebied bijna afgerond

Publicatiedatum: 21-04-2017

Als ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied Californië is Californië BV voor het overgrote deel eigenaar van het gehele gebied. In dit gebied worden kavels ingericht maar is ook ruimte gereserveerd voor allerhande functies. Denk aan waterberging, kabel- en leidingenstroken en de water- en wegenstructuur. Uiteindelijk worden de gronden die niet worden verkocht aan de ondernemers die zich hier vestigen, overgedragen aan partijen die het beheer gaan uitvoeren.
Lees meer >